Bilgi
Sözleşmeler
ZamanSözleşmelerFonlama AralığıFonlama Oranı
Sözleşmeler
ZamanSigorta Fonu Bakiyesi (USDT)
Sözleşmeler
Endeks
BTCUSDT Prim Endeksi
ZamanSözleşmelerPrim Endeksi
Sözleşmeler
Category
Açık FaizUzun/Kısa Oranı
Açık Faiz
Period
Uzun/Kısa Oranı
Net uzun ve net kısa hesapların pozisyonu olan toplam hesaplara oranı. Her hesap yalnızca bir kere sayılır.
Uzun Hesap % = Net uzun pozisyonu olan hesaplar / pozisyonu olan hesapların toplamı
Kısa Hesap % = Net kısa pozisyonu olan hesaplar / pozisyonu olan hesapların toplamı
Uzun/Kısa Oranı = Uzun Hesap % / Kısa Hesap %
Period