İzole Marjinde Kademeli Kaldıraç İşlevi

Binance
2020-07-10 04:25

1. Giriş

Kademeli Kaldıraç ile sistem, kullanıcının borç aldığı fonların miktarına göre etkin kaldıracı otomatik olarak ayarlar, bu da izole bir alım satım çifti için kaldıracın dinamik olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, karşılık gelen başlangıç risk oranı ve likidasyon risk oranı değişecektir. Burada, 10x izole marjin için 10 kademe ve 5x için 5 kademe vardır.

2. Kademeli Kaldıraç Risk Parametreleri

 • 10 seviyesindeki kademeli kaldıraç, izole alım satım çiftinde en fazla 10x kaldıracı destekler
Kademe
Likidasyon Risk Oranı
Likidasyon Öncesi Oran
Marjin Çağrısı Oranı
Başlangıç Risk Oranı
Etkin Katsayı
(kaldıraç)
1
1.050
1.070
1.090
1.111
10
2
1.061
1.081
1.101
1.127
8.90
3
1.072
1.092
1.112
1.142
8.04
4
1.083
1.103
1.123
1.157
7.35
5
1.094
1.114
1.134
1.173
6.79
6
1.106
1.126
1.146
1.188
6.31
7
1.117
1.137
1.157
1.204
5.91
8
1.128
1.148
1.168
1.219
5.56
9
1.139
1.159
1.179
1.235
5.26
10
1.150
1.170
1.190
1.250
5
 • 5 seviyesindeki kademeli kaldıraç, izole alım satım çiftinde en fazla 5x kaldıracı destekler.
Kademe
Likidasyon Risk Oranı
Likidasyon Öncesi Oran
Marjin Çağrısı Oranı
Başlangıç Risk Oranı
Etkin Katsayı
(kaldıraç)
1
1.150
1.170
1.190
1.250
5
2
1.158
1.178
1.198
1.313
4.20
3
1.165
1.185
1.205
1.375
3.67
4
1.173
1.193
1.213
1.438
3.29
5
1.180
1.200
1.220
1.500
3

3. Borç alma etkisi

İzole Kademeli Marjinde borç alma kuralları şöyledir:
 • Borç alınan fon miktarı arttıkça, kademeli kaldıraç seviyesi yükselir, etkin çoklu seviye düşer, başlangıç ve likidasyon oranları yükselir.
 • Borç alınan fon miktarı azaldıkça, kademeli kaldıraç seviyesi düşer, etkin çoklu seviye yükselir, başlangıç ve likidasyon oranları düşer.
 • Kullanıcı aynı anda temel para birimini ve karşıt para birimini borç alırsa, sistem yeni seviyeleri ayrı ayrı hesaplar ve kademe hangisinin daha yüksek olduğuna bağlı olarak belirlenir.
BTC/USDT çiftini örnek olarak alırsak, Kademeli Kaldıraç aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Kademe
Maks Taban
Maks Kota
Likidasyon Risk Oranı
Etkin Katsayı
(kaldıraç)
1
9
70,000
1.050
10
2
18
140,000
1.061
8.90
3
27
210,000
1.072
8.04
4
36
280,000
1.083
7.35
5
45
350,000
1.094
6.79
6
54
420,000
1.106
6.31
7
63
490,000
1.117
5.91
8
72
560,000
1.128
5.56
9
81
630,000
1.139
5.26
10
90
700,000
1.150
5
 • Diğer alım satım çiftlerine ilişkin ayrıntılar için lütfen İzole Marjin Kademe Bilgilerine (https://www.binance.com/tr/margin-data) bakın.
 • Kullanıcının İzole Marjinde 15 BTC ve 250,000 USDT borç aldığını varsayalım:
  • Kademe 4: Borç alınan BTC kademesi 2 ve borç alınan USDT kademesi 4’tür. Daha yüksek katman olan katman 4 kullanılır;
  • Etkin katsayı 7.35 ve karşılık gelen likidasyon risk oranı 1.083’tür;
 • VIP kullanıcılar ve alt hesaplar için borç alma
VIP kullanıcılar ve alt hesaplar için, sistem borç alınan miktara bağlı olarak ilgili kademe kaldıraç seviyesiyle otomatik olarak eşleşecektir.

4. Kademeli likidasyon

Kademeli likidasyon, izole marjinde kademeli kaldıraca tabidir. Kullanıcıların pozisyonu likidasyon riski altındaysa, bir sonraki kademeli kaldıraçla eşleşmek için kısmen likidite edilecektir.
 • Kademe, 2'ye eşit ya da daha yüksekse ve risk oranı likidasyon riski oranına ulaşırsa, sistem otomatik olarak kademeli likidasyon miktarını hesaplayacak ve risk oranı gerekli seviyeyi karşılayana kadar pozisyon boyutunu bir sonraki ya da daha yüksek bir kademeye indirecektir.
 • Kademeli likidasyon aşamalı olarak gerçekleştirilir, böylece likidasyon motoru kademeli olarak pozisyonları azaltır ve geri ödenecek borcu hesaplar. Bir sonraki kademede risk oranı hala likidasyon riski seviyesinin altındaysa, risk oranı gerekli seviyeye ulaşıncaya kadar kısmi likidasyon devam edecektir.
 • Olağanüstü durumlarda, tüm pozisyonlar likidite edilecektir.
Örnek: Bir kullanıcının BTCUSDT İzole Marjin hesabında 250,000 USDT borç aldığını varsayalım. Etkin kaldıraç oranı 7.35, buna karşılık gelen likidasyon riski oranı 1.083'tür.
 • Piyasa dalgalanmaları nedeniyle, BTC'nin fiyatı düşmekte ve kullanıcı risk oranı şu anda 1.083'ün altındadır ve kısmi likidasyon 50,000 USDT'lik borcu geri ödemek için tetiklenmektedir. Pozisyon kademe 3'e düşmekte, etkin kaldıraç 8.04 ve karşılık gelen likidasyon riski oranı şu anda 1.072’dir;
 • Risk oranı hala 1.072'nin altındayken BTC fiyatı düşmeye devam ederse, sistem 80,000 USDT borcu geri ödemek için kademeli likidasyona devam edecektir.
Piyasa stabilize olana kadar, kullanıcı iki yönlü kademeli likidasyondan geçmiş ve borç artık 120,000 USDT olmuştur. Yeniden hesaplamanın ardından, risk oranı 1.11'dir (varsayımsal olarak); bu da kademe 2'ye karşılık gelir, etkin kaldıraç 8.90 ve likidasyon risk oranı 1.061'dir.

5. Kademeli kaldıraç nasıl kullanılır?

 • İzole marjin için etkin kaldıraç aşağıda gösterilmektedir:
 • Kademe bilgisi, Borç alma/Geri ödeme sayfasında borç alınırken gösterilmektedir.