İzole Marjin Alım Satım Kuralları

Binance
2021-01-12 10:37

1. Genel Kurallar

1.1 Bu kurallar, kripto para varlıklarının kaldıraçlı alım satım ve kaldıraçlı borç işlemlerini düzenlemek, piyasa düzenini ve kullanıcıların yasal hak ve menfaatlerini korumak amacıyla doğruluk, açıklık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.
1.2 Bu kurallar, yatırımcıların borç alma, alım satım ve kaldıraçlı piyasaki diğer ilgili işlemler dahil olmak üzere, Binance kaldıraçlı alım satım hizmetinin temelini oluşturmaktadır.
1.3 Bu Kurallar, Binance'te izole marjinde borç alma ve alım satım işlemi için geçerlidir. Bu Kurallarda özel hükmü bulunmayan diğer hususlar, Binance Hizmet Sözleşmesi'ne ve Binance'in diğer ilgili hükümlerine tabidir.

2. Teminat

2.1 İzole kaldıraç modunda, her alım satım çiftinin belirli bir izole marjin hesabı vardır. İzole her marjin hesabındaki net varlık, yalnızca belirli alım satım çifti için marjin olarak kullanılabilir.
2.2 Her izole marjin hesabı, marjin olarak yalnızca temel para birimini ve kendi özel alım satım çiftinde belirtilen para birimini kabul edebilir.

3. Varlıkları Borç Alma

3.1 İzole kaldıraç modunda, kullanıcılar borç varlıkları olarak mevcut alım satım çifti altında yalnızca iki belirli para birimini borç alabilirler. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki bağlantıyı inceleyin: https://www.binance.com/tr/margin-fee
3.2 Varlıkların güvenliğini sağlamak için Binance, her izole marjin hesabında borç alınan varlıkların borç alma ve alım satım izninin üst limitini ayarlama hakkına sahiptir.

4. Borç Alma Kuralları

4.1 İzole marjin hesabında borç alınabilen maksimum limit, belirli bir izole marjin hesabında borç alınabilecek miktar üst sınırını ifade eder. Sistem, izole kaldıraç miktarı, borç alınmasına izin verilen miktar, platformun risk kontrol kuralları ve diğerleri dahil olmak üzere, kısıtlamalara dayalı olarak kullanıcının borç almasına izin verilen maksimum miktarı hesaplayacaktır.
Bu kuralda, bir kullanıcının borç alabileceği maksimum miktar = min (her izole marjin hesabındaki net varlıklar * (karşılık gelen izole marjin hesabındaki maksimum kaldıraç -1) - geri ödenecek varlıklar, Binance platformunun borç verebileceği maksimum miktar)
4.2 Borç alınan dijital varlıklar izole kaldıraçlı hesaba başarıyla transfer edildiğinde, sistem anında faizi hesaplamaya başlayacaktır. Kullanıcılar, karşılık gelen izole kaldıraçlı alım satım çiftlerinde kaldıraçlı alım satım işlemleri için borç alınan dijital varlıkları kullanabilir.
4.3 Kademeli kaldıraçta borç alma kuralları:Sistem, etkin marjin seviyesini bir kullanıcı tarafından borç alınan fon miktarına göre ayarlar. Bu nedenle, ilgili başlangıç risk oranı ve likidasyon risk oranı değişiklik gösterecektir. Burada, 10x marjin için 10 kademe ve 5x marjin için 5 kademe vardır. Daha fazla bilgi için lütfen İzole Marjinde Kademeli Kaldıraç İşlevi makalesini inceleyin.

5. Borç Alma Oranı Hesaplama Kuralları

5.1 Faiz hesaplama kuralları: Faiz saatlik olarak hesaplanır. Fonlar, 1 saatten kısa süreliğine borç alındıysa, faiz oranı yine de 1 saat olarak hesaplanır. Faiz hesaplama, gerçek borç alma süresinden itibaren başlar; yani varlıklar başarıyla borç alındıktan sonra borç alma süresi 1 saat olarak sayılır ve bir sonraki saate kadar 2 saat olarak sayılır.
Hesaplama formülü: I (faiz) = P (borç alınan para/ana para) * R (günlük faiz/24) * T (saat olarak)
5.2 Kullanıcılar borçlarını tarihinden önce geri ödeyebilir ve faizlerini gerçek borç alınan saate göre öderler. Bu sürenin 1 saatten az olması durumunda, faiz 1 saatlik hesaplanır. Borç geri ödenirken, kullanıcı öncelikle faiz oranı değerini ardından ana parayı geri öder.
5.3 Geri ödenmemiş faiz, marjin seviyesi hesaplamasına dahil edilir. Faizin uzun süre geri ödenmemesi, kullanıcının mevcut izole kaldıraçlı hesabına ilişkin marjin seviyesinin, likidasyon seviyesinin altına düşmesine ve pozisyonun zorla kapatılmasına neden olabilir. Kullanıcılar, faizi periyodik olarak ödemeyi seçebilir veya mevcut izole kaldıraçlı hesapta yeterli kullanılabilir bakiye bırakabilirler.
5.4 Marjin hesabı faiz oranları zaman zaman düzenlenebilir. En son faiz oranları için şu bağlantı incelenebilir: https://www.binance.com/tr/margin-fee.
5.5 Otomatik borç alma kuralı: Kullanıcılar, izole kaldıraçlı alım satım sayfasında otomatik borç alma işlevini kullanabilir.

6. İzole Marjin Komisyonlarında İndirim Almak için BNB Kullanıldığında

6.1 Binance İzole Marjin kullanıcıları, BNB ile her ödeme yapmayı seçtiklerinde standart alım satım komisyonlarında %25 indirimden yararlanma fırsatına sahip olacaklardır. Daha fazla ayrıntı için Komisyon Yapısı sayfasını kontrol edebilirsiniz.
Kullanıcılar bu indirimi, Kullanıcı Merkezi > Pano > Komisyon Seviyeniz seçeneğine giderek etkinleştirebilir. "Komisyonları ödemek için BNB kullanıldığında (%25 indirim)" seçeneği zaten etkinleştirilmişse, başka bir işlem yapmaya gerek yoktur.
6.2 İzole Marjin alım satım komisyonlarını ödemek için, spot cüzdanı bakiyenizde yeterli BNB'ye sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde, %25 indirimi alamazsınız.
6.3 Kullanıcılar, İzole Marjin alım satımında her zamanki gibi standart komisyonları öderler. İndirimli alım satım komisyonları, daha sonra BNB kullanılırken saatlik olarak spot cüzdanından tahsil edilirken, ödenen alım satım komisyonları kullanıcıların İzole Marjin hesabına iade edilir.

7. Geri Ödeme Kuralları

7.1 Kullanıcılar, borç varlıklarını kısmi ya da tamamen geri ödemeyi seçebilir. Önce faiz, daha sonra ana para geri ödenecektir. Sistem, faizi sonraki saatte en son borç alınan miktara göre hesaplayacaktır.
7.2 Borçları geri ödeme: Borçları geri öderken, kullanıcılar borç aldıkları aynı para birimini geri ödeme için kullanabilirler, bunun yerine borcun diğer para birimleriyle geri ödenmesine izin verilmez. Bu nedenle, kullanıcıların geri ödeme yaparken mevcut izole kaldıraçlı hesaplarında borç alınan türde yeterli varlığın olduğundan emin olmaları gerekmektedir.
7.3 Otomatik geri ödeme kuralları: Kullanıcılar kaldıraçlı alım satım sayfasındaki otomatik geri ödeme işlevini kullanabilir. Kullanıcıların bu işlevi seçmesi ve emir vermesi ile sistem, emirler tamamen gerçekleştikten sonra borcu geri ödemek için elde edilen fonları otomatik olarak kullanacaktır. Otomatik geri ödeme, ancak emir tamamen gerçekleştikten sonra yapılacaktır. Tamamen gerçekleşmiş bir emir yoluyla kazanılan fonlar borcu geri ödemek için yetersiz kalırsa, sistem borcun %90'ını otomatik olarak geri ödemeyi seçecek ve geri kalanı kullanıcı tarafından manuel geri ödenecektir.

8. Risk Kontrolü

8.1 Kullanıcının izole marjin hesabındaki net varlıklar, yalnızca ilgili hesapta teminat olarak kullanılabilir ve kullanıcının diğer hesaplarındaki varlıklar (çapraz marjin hesabı veya diğer izole hesaplar) bunun için teminat olarak hesaplanamaz.
8.2 Binance, kullanıcının izole marjin hesabına ilişkin marjin seviyesini (bundan sonra ML olarak anılacaktır) gerçek zamanlı olarak izleme ve marjin seviyesindeki değişikliğe göre ilgili önlemleri alma hakkına sahiptir.
Bu kuralda, izole hesabın marjin seviyesi = izole hesap altındaki varlıkların toplam değeri / (borçların toplam değeri + ödenmemiş faiz)
Bunlar arasında, varlıkların toplam değeri = dayanak varlıkların toplam değeri + mevcut izole hesaptaki nominal varlıklar
Toplam yükümlülükler = Borç alınmış ancak mevcut izole hesaba iade edilmemiş varlıkların toplam değeri
Geri ödenmemiş faiz = (borç alınan her varlığın miktarı * borcun süresi * saatlik faiz oranı) - geri ödenen faiz
8.3 Margin seviyesi ve İşlemler
Marjin Seviyesi (bundan sonra ML olarak anılacaktır)> 2 olduğunda, kullanıcılar alım satım yapabilir, borç alabilir ve hesaptaki fazla varlıkları diğer alım satım hesaplarına transfer edebilir. Ancak, normal varlık transfer işlevlerini sağlamak için transferden sonra ML’nin hala 2'ye eşit veya daha yüksek olması gerekir.
  • İlk Oran (IR)
IR, kullanıcı borç aldıktan sonraki ilk risk oranıdır ve farklı kaldıraç oranına göre farklı IR'ler vardır. Örneğin, IR tam borç alma ile 3x kaldıraç altında 1.5 olacak, IR tam borç alma ile 5x kaldıraç altında 1.25 olacak ve IR tam borç alma ile 10x kaldıraç altında 1.11 olacaktır.
  • Marjin Çağrısı Oranı (MCR)
MCR <ML ≤ 2 olduğunda, kullanıcılar alım satım yapabilir ve borç alabilir, ancak varlıklarını transfer edemezler.
MCR, farklı kaldıraca göre farklı olacaktır. Örneğin, 3x kaldıraç için MCR 1.35, 5x kaldıraç için 1.18 ve 10x için 1.09 olacaktır.
  • Likidasyon Oranı (LR )
LR <ML ≤ MCR olduğunda, bir marjin çağrısı tetiklenecektir. Sistem, likidasyon riskini önlemek için kullanıcıya marjin eklemesini (yani daha fazla teminat fonu transfer etmesini) öneren bir e-posta, SMS, web sitesi bildirimi gönderecektir. İlk bildirimden sonra bildirimler her 24 saatte bir gönderilecektir. Daha sonra ML≥MCR ise, kullanıcı bir sonraki bildirimi almayacaktır.
ML ≤ LR olduğunda, sistem likidasyon işlemini yürütecektir. Hesapta tutulan varlıklar, borcu geri ödemek için satılmaya zorlanacaktır. Aynı zamanda kullanıcılar e-posta, SMS ve web sitesi hatırlatmaları ile bilgilendirilecektir.
LR, farklı kaldıraçlara göre değişecektir. Örneğin, 3x kaldıraç için LR 1.18, 5x kaldıraç için 1.15, 10x kaldıraç için 1.05'tir.
8.4 Kullanıcılar, marjin alım satım riskine dikkat etmeli ve riski önlemek için pozisyonu zamanında ayarlamalıdır. Marjin hesabında likidasyonun tetiklenmesinden kaynaklanan tüm zararlar; ani fiyat dalgalanması nedeniyle izole hesabın ML'si MCR seviyesine ulaştığında ve hızla LR seviyesine ulaştığında kullanıcının sistem tarafından gönderilen uyarı mesajını aldıktan sonra ilgili önlemleri zamanında alamaması dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
8.5 Binance, kaldıraçlı alım satımlar ve riskleri için akıllı risk yönetimi gerçekleştirecektir. Platformdaki kaldıraçlı alım satımlar ya da borçlar akıllı risk uyarısı kapsamına girdiğinde, platform aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın daha büyük riskleri önlemek için önlemler alacaktır: transfer, uzun/kısa pozisyon, kaldıraçlı alım satım yasağı ve likidasyon.
8.6 Binance, kişisel maksimum kaldıraçlı borç miktarını ve toplam platform borcu miktarını riske ve gerçek piyasa işlemine göre ayarlayacaktır.
8.7 Binance, likidite edilmiş marjin hesaplarının ödenmemiş borçlarını ödemek için kullanılacak resmi bir Marjin Risk Fonu kurmuştur. 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren marjin borç almadan alınan tüm faiz ücretlerinin %15'i fona tahsis edilecektir.
8.8 Kademeli likidasyon, izole marjinde kademeli kaldıraca tabidir. Kullanıcıların pozisyonu likidasyon riski altındaysa, bir sonraki kademeli kaldıraçla eşleşmesi için kısmi likidasyon gerçekleşecektir. Daha fazla bilgi için lütfen İzole Marjinde Kademeli Kaldıraç İşlevi makalesini inceleyin.

9. Alt Hesap Kuralları

9.1 Alt hesaplar, yalnızca çapraz marjin hesabı açıldıktan sonra izole marjin hesabını etkinleştirebilir;
9.2 Alt hesabın borç alınabilir maksimum miktarı, ana hesabın borç alınabilir miktarının 1/10'udur;

10. Marjin Hesabı Bakiyesi ve Alım Satım Hacmini Hesaplama Kuralları

10.1 İzole Marjin Hesabı için günlük ortalama BNB bakiyesi (alt hesapların izole marjin hesapları dahil), toplam günlük ortalama BNB bakiyesi olarak hesaplanır. Hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
İzole marjin hesabının günlük ortalama BNB bakiyesi (alt hesapların izole marjin hesapları dahil) = 24 saate bölünmüş Net BNB bakiyesinin saatlik anlık görüntülerinin toplamı(Net BNB Bakiyesi = BNB Toplam Bakiyesi - Borç Alınan BNB - BNB Olarak Ödenen Faiz).
  • Anlık görüntüler her saat rastgele bir zamanda alınır
  • Bekleyen emirler pozisyon istatistiklerine dahil edilir
10.2 İzole Marjin hesabının alım satım işlem hacmi (alt hesapların marjin alım satım hacmi dahil) doğrudan kullanıcının toplam günlük alım satım hacminde hesaplanır.

11. Tamamlayıcı Kurallar

11.1 Binance, İzole Marjin alım satım işlemleri ve borç verme için bilgi verme, denetim ve risk kontrolü hizmetleri sunar. Platform, kullanıcıların Binance'teki marjin alım satım işlemleri için herhangi bir gelir garantisi ve sermaye garantisi sağlamaz. Yatırımcılar, nispeten yüksek risklerin bulunduğunun ve olası kayıpların kişinin kendisi tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin farkında olmalı ve risklerin kontrol edilebilir ve karşılanabilir olduğunu onaylayarak kendi iradeleriyle işlem yapmalıdır.
11.2 Bu kurallarda belirtilen "aşan" ve "daha az" terimleri sayı içermezken, "aşmayan", "en az", "üstü" ve "en fazla" terimleri sayı içerir.
11.3 Bu kurallar, Binance tarafından oluşturulmuştur ve tüm kullanıcılara duyurulduktan sonra yürürlüğe girecektir. Aynı durum değişiklikler için de geçerlidir.
11.4 Binance platformu, bu kuralları açıklama hakkına sahiptir.