ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
เงื่อนไขและข้อกำหนด
เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้ Binance

กฎการแจกรางวัลด้วยค่า Hash ของ Binance Chain

Binance
2021-09-19 17:52
 • เราจะใช้ตัวเลข 9 หลักสุดท้ายของค่า Hash ของ Binance Chain สุดท้ายในเวลา 23:59 น. (UTC) ของวันที่ระบุในระยะเวลาโปรโมชั่นเป็นหมายเลขที่ชนะ
 • Unique Identifier (UID) ของผู้ใช้มีสูงสุด 9 หลัก หาก UID ใดมีน้อยกว่า 9 หลัก ระบบจะเพิ่ม “0” ไว้ด้านหน้าหลักแรกจนกว่าจะมีทั้งหมด 9 หลัก (ตัวอย่างเช่น สมมติว่า UID คือ 35283019 UID ที่ปรับแล้วจะเป็น 035283019)
 • จากนั้น เราจะใช้หมายเลขที่ชนะในการเทียบกับ UID ที่ตรงกันตั้งแต่หลักแรกเป็นต้นไป ผู้ใช้ที่มี UID ซึ่งมีตัวเลขต่อเนื่องเหมือนกันมากที่สุดจะชนะ Reward
 • หากจำนวนที่ตรงกันมีมากกว่าจำนวนผู้ชนะ เราจะเลือกผู้ชนะตามลำดับ UID ของพวกเขาตามลำดับจากน้อยไปมาก (หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนก่อนจะมีหมายเลข UID ที่น้อยกว่า)
 • ตัวอย่างเช่น:
  • สมมติว่าค่า Block Hash ของ Binance Chain ในวันสุดท้ายของระยะเวลาโปรโมชั่นนี้คือ: 3E53A755905113FD1738F0A585D65CE4AC942AAF214625112E30A07FBBA5DFA5
  • เมื่อลบตัวอักษรออกจากค่า Hash เราจะได้ตัวเลข: 35375590511317380585654942214625112300755
  • หมายเลขที่ชนะคือ 112300755
   • เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข 9 หลักของ UID ทั้งหมด หากตัวเลขตรงกับ 9 หลักสุดท้ายของหมายเลขที่ชนะ 112300755 ผู้ใช้จะเป็นผู้ชนะ
   • ผู้ใช้ที่มีตัวเลข UID 7 หลักต่อเนื่องกันที่ตรงกับหมายเลขที่ชนะ 7 หลักต่อเนื่องกันจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าผู้ใช้ที่มี UID 6 หลักต่อเนื่องกันที่ตรงกับ 6 หลักต่อเนื่องกันของหมายเลขที่ชนะ
   • ในทำนองเดียวกัน หาก UID ไม่ตรงกับหลักที่ 7 ถึง 9 ของตัวเลขที่ต่อเนื่องกัน แต่ตรงกับตัวเลขอีก 6 หลักที่ต่อเนื่องกันของหมายเลขที่ชนะ ผู้ใช้จะเป็นผู้ชนะ เป็นต้น
   • ในท้ายที่สุด หากมี UID ตรงกัน 2 คนโดยการใช้ตัวเลขที่ต่อเนื่องกัน 3 หลักของหมายเลขที่ชนะ: 041400790 (ตรงกับ "007") และ 032075236 (ตรงกับ "075") แต่จะมีผู้ชนะได้เพียง 1 คน เราจะเลือกผู้ชนะโดยการจัดเรียง UID ของพวกเขาตามลำดับจากน้อยไปมาก ดังนั้น UID 032075236 จะชนะ
บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Binance Gift