ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
การเทรด Spot & Margin
การเทรดมาร์จิ้น

วิธีการโอนเงินจากบัญชี Margin (เว็บ)

Binance
2021-07-09 05:08
1. เข้าสู่ระบบบัญชี Binance ของคุณ
2. ที่เมนูด้านบน ไปที่ [Wallet] - [Margin]
3. ค้นหาสินทรัพย์ที่คุณต้องการโอนแล้วคลิกปุ่ม [โอน / Transfer]
4. เลือกปลายทางที่คุณต้องการส่ง Fund ไป (เช่น จาก Cross Margin ไปยัง Fiat และ Spot Wallet)
หมายเหตุ:
  • สินทรัพย์ทั้งหมดสามารถโอนออกได้ก็ต่อเมื่อ Margin Level > Transfer-Out Margin Level เท่านั้น
  • หาก Margin Level  ≤ Transfer-Out Margin Level คุณจะต้องชำระคืนหนี้ (ดอกเบี้ยและยอดที่กู้ยืม) ก่อนจึงจะสามารถโอนสินทรัพย์ออกได้
  • Maximum Transfer - Out Amount = Total Asset Value - Transfer-Out Margin Level * (Total Borrowed Amount + Unrepaid Interest)
  • หากต้องการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดออก คุณจะต้องชำระคืนหนี้สินทั้งหมด (ดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม) ก่อนจึงจะสามารถทำการโอนได้
  • Margin Level = Total Asset Value / (Total Borrowed Amount + Unrepaid Interest) หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ Margin Level และ Margin Call ของ Binance
ตัวอย่าง:
Transfer-Out Margin Level ของบัญชี Cross Margin = 2
สำหรับบัญชี Cross Margin สินทรัพย์ที่คุณยืมคือ 1,000 USDT และ 2 ETH (มูลค่า 4,000 USDT) รวมเป็น 5,000 USDT
ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ (Unrepaid Interest) ของคุณคือ 0.5 BNB เท่ากับมูลค่า 150 USDT
สถานการณ์ที่ 1:
สมมติว่า ณ เวลานี้ สินทรัพย์ทั้งหมดในบัญชี Cross Margin ของคุณมีมูลค่า 8,000 USDT ดังนั้น Margin Level ของคุณจะเท่ากับ: 8,000 / (5,000+150) = 1.55 < 2
เนื่องจาก 1.55 < Transfer-Out Margin Level การโอน Fund ออกจากบัญชี Cross Margin จะไม่สามารถทำได้ในขณะนี้
หากต้องการโอนออก คุณจะต้องชำระหนี้บางส่วนก่อน โปรดดูที่ <วิธีการชำระหนี้ใน Binance>
สถานการณ์ที่ 2:
สมมติว่า ณ เวลานี้ สินทรัพย์ทั้งหมดในบัญชี Cross Margin ของคุณมีมูลค่า 20,000 USDT ดังนั้น Margin Level ของคุณจะเท่ากับ: 20,000 / (5,000+150) = 3.88 > 2
เนื่องจาก 3.88 > Transfer-Out Margin Level คุณสามารถโอน Fund ออกจากบัญชี Cross Margin ได้ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่โอนออกได้ = 20,000 - (2*(5,000+150)) = 9,700 USDT
บทความที่เกี่ยวข้อง
การเทรดมาร์จิ้นบนแอป Binance