ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Account Functions
Voucher
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

How to Redeem a Savings Trial Fund

Binance
2020-07-08 04:59

1. Click on your Account icon and select [Reward Center] from the drop-down menu or in your dashboard after logging in to your account. Alternatively, you can directly visit https://www.binance.com/en/my/coupon or access the Reward Center via the “Account” or “More” menu on your Binance App.

2. Once you receive your Savings Trial Fund, you’ll be able to see its face value, expiry date, and activation period in the Reward Center. Currently, you can only redeem your Savings Trial Fund on the Binance web version and apply it to the Flexible Savings product.

3. Go to the Flexible Savings list to find the currency matching with your Trial Fund and click on “transfer”. You can then switch to the “Use Savings Trial Fund” mode on top of the confirmation page. You can’t withdraw or transfer your Trial Fund but you’ll enjoy the annualized interest generated by the subscribed Savings product with the Trial Fund as the initial capital.

4. Once you have successfully subscribed to the Savings product with your Trial Fund, you’ll see your record in the Savings Asset page.

บทความที่เกี่ยวข้อง
How to Redeem a Futures Bonus Voucher/Cash Voucher