ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Account Functions
Voucher
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

How to Redeem a Futures Bonus Voucher/Cash Voucher

Binance
2020-07-08 04:52

1. Click on your Account icon and select [Reward Center] from the drop-down menu or in your dashboard after logging in to your account. Alternatively, you can directly visit https://www.binance.com/en/my/coupon or access the Reward Center via the “Account” or “More” menu on your Binance App.

2. Once you receive your Futures Bonus Voucher or Cash Voucher, you’ll be able to see its face value, expiry date, and applied products in the Reward Center.

3. If you haven’t opened a corresponding account yet, a pop-up will guide you to open it when you click the redeem button. If you already have a corresponding account, a pop-up will come up to confirm the voucher redemption process. Once successfully redeemed, you can jump to your corresponding account to check the balance as you click on the confirm button.

4. You have now successfully redeemed the voucher. The reward will be directly credited to your corresponding wallet.

บทความที่เกี่ยวข้อง
How to Redeem a Savings Trial Fund