ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Buy Crypto (Fiat/P2P)
Credit/Debit Card
Credit/Debit Card Purchase Guide
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

How to Deposit Fiat with Credit/Debit Card

Binance
2020-09-17 13:47
1. Log in to your Binance account and go to [Wallet] - [Fiat & Spot].
2. Next, select [Deposit].
3. Select "EUR" as your currency, select [Bank Card] as your payment method. Click [Continue].
4. Enter the amount you wish to deposit and click [Confirm].
5. If this is your first time adding a card, you will have to enter your card number and billing address. Please make sure the information is accurate before clicking [Confirm].
Note: If you have added a card previously, you can skip this step and simply select the card you wish to use.

6. The amount will then be added to your fiat balance.
7. You can check the available trading pairs for your currency on the [Fiat Market] page and start trading.
บทความที่เกี่ยวข้อง
How to Buy Crypto with Credit/Debit Card