ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Buy Crypto (Fiat/P2P)
P2P Trading
Get started with P2P
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

How to use P2P Express zone to buy crypto/sell crypto on webpage?

Binance
2021-01-22 13:21
With Binance P2P Express mode, users can directly place an order by entering the fiat or crypto amount and the preferred payment method. The orders are matched based on the best crypto price available in the P2P markets.
1.Once you enter P2P page, choose “EXPRESS” in the upper left corner of the app page.
2.Click “BUY” or “SELL”, and then fill in the fiat amount or crypto quantity you want to trade.
3.After you click “Buy with 0 Fee” or “Sell with 0 fee,” the system will automatically create an order that matches your requirements. The orders are matched based on the best crypto price available in the P2P markets.
Note: To use Binance P2P Express Mode, users must pass identity verification (KYC) with residence information in India, Hong Kong and Vietnam.
บทความที่เกี่ยวข้อง
Glossary of P2P Trading Terms