ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Buy Crypto (Fiat/P2P)
Bank Transfer
Clearjunction
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

How to deposit EUR through SOFORT?

Binance
2021-04-21 02:11
Binance offers EUR transfers through Sofort.
SOFORT is a payment method that facilitates transactions between merchants and customers. It is the predominant online banking method in countries such as Germany, Austria, Switzerland and Belgium.
Coverage
Global users, not available to the US and countries not supported by Binance and/or Sofort
Fees
2%
Target users
Users with Sofort accounts
Daily Limit
$ 5,000 (EUR/GBP equivalent) deposit ($ 50,000 or higher limits upon request)

Deposit

1.Log in to your Binance account and then navigate to [Bank deposit].
2.Under the Fiat tab, select [EUR] as your currency, select [Sofort] and enter the amount you wish to deposit on the right. Then, click [Continue] to proceed.
3.Enter your IBAN or BIC to find your local bank and click [Next].
4.Log in with your online banking details and click [Next] to proceed.
5.Confirm your transaction with the selected TAN procedure of your bank and click [Next].
6.Congratulations, you have successfully completed your deposit via Sofort. You can now view your deposit via [View Wallet] or [View History].
บทความที่เกี่ยวข้อง
What is SEPA?