ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Account Functions
Guide to Account Functions
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

How to Reactivate Buy Crypto with Bank Card Function

Binance
Invalid Date
To reactivate the Buy Crypto with bank card function of your account, you need to submit a video to our Customer Service team to verify your request.

What should I include in the video?

1. Sit in front of the camera. You need to show your face clearly and hold the information page of your ID document;
2. Speak a statement into the camera to verify your identity, such as:
"Today is DD-MM-YYYY, I'm applying to resume the Buy Crypto with bank card function for my Binance account XXXXX@XXXXX.com."
Please note that you should include:
  • Today's date;
  • A statement of your purpose;
  • Your Binance account email address.
For more information, please refer to this tutorial:
video tutorial
บทความที่เกี่ยวข้อง
How to Register on Binance App