ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
ซื้อคริปโต (Fiat/P2P)
การเทรดแบบ P2P
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด P2P

คำแถลงของ Binance P2P เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย

Binance
2020-12-04 10:45
Binance P2P มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ โดยให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการจัดการสินทรัพย์อย่างมืออาชีพและเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก ถ้อยแถลงพิเศษมีดังนี้
ข้อ 1
ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของแนวทางเหล่านั้นภายใต้กรอบข้อกฎหมายในภูมิภาคที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ หากประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้ใช้อาศัยอยู่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว หากประเทศหรือภูมิภาคของคุณอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ห้ามทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือรวมอยู่ในรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมาตรการห้าม คุณควรหยุดการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม P2P
ข้อ 2
Binance P2P ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้แพลตฟอร์มเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมด เช่น การฟอกเงิน การลักลอบ การติดสินบนทางการค้า และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างผิดกฎหมาย แพลตฟอร์มจะใช้ความพยายามอย่างเต็มเพื่อใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ใช้ หากพบว่ามีการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ แพลตฟอร์มจะดำเนินการกับผู้ใช้ซึ่งรวมถึงการอายัดบัญชี การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เราไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือกรณีใดๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎต่างๆ และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้รับผิดชอบสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายเเต่เพียงผู้เดียว
หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้ควรใส่ใจประเด็นต่อไปนี้
  • ห้ามมิให้ผู้อื่นยืมบัญชีของผู้ใช้เพื่อนำไปใช้งาน
  • ห้ามมิให้ปล่อยเช่าหรือให้ยืมรหัสส่วนตัวของผู้ใช้
  • ห้ามมิให้ปล่อยเช่า ให้ยืม หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น บัญชีของผู้ใช้ บัตรธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝาก รหัสผ่าน ฯลฯ
  • ผู้ใช้ควรให้ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้
  • เลือกและใช้สถาบันการเงินของบุคคลที่สามที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการชำระเงิน
ข้อ 3
เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแสดงเอกสารการร้องขอดำเนินการสอบสวน และขอให้แพลตฟอร์มร่วมมือกับการสอบสวนหรือทำการจำกัดเงินทุนของผู้ใช้หนึ่งๆ แพลตฟอร์มจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการพิจารณาคดีและปฏิบัติตามดังกล่าวหากคำขอนั้นถูกต้องตามกฎหมาย แพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ การใช้งานไม่ได้ของบัญชี และความสูญเสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ: ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายโดยปราศจากความยินยอมจากคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้
(1) เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงในการป้องกันประเทศ
(2) เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยสาธารณะ สาธารณสุข และผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
(3) เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอบสวนคดีอาญา การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี และการดำเนินการตามคำพิพากษา
(4) เพื่อเป็นการคุ้มครองชีวิตหรือทรัพย์สินของคุณ ตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายที่สำคัญอื่นๆ แต่การขอรับการยินยอมจากคุณมีอุปสรรค
(5) คุณเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมต่อสาธารณะด้วยตัวเอง
(6) รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมาย เช่น รายงานข่าวทางกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล และช่องทางอื่นๆ
(7) จำเป็นในการลงนามและปฏิบัติตามสัญญาตามข้อบังคับของคุณ
(8) จำเป็นสำหรับการรักษาการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงของบริการที่จัดให้ เช่น การค้นหาและจัดการกับปัญหาความล้มเหลวของบริการ
(9) สถานการณ์อื่นๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ
ข้อ 4
ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้บริการของแพลตฟอร์มนี้ควรทราบก่อนการทำธุรกรรมว่าสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือธนาคารกลางใดๆ และราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนอย่างมาก การถือครองหรือใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ก่อนตัดสินใจซื้อขาย คุณควรตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินของคุณอย่างถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่
ข้อ 5
ผู้ใดก็ตามที่เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มไม่ว่าทางใด ใช้บริการของเว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจะถือว่ายอมรับข้อจำกัดที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มนี้โดยสมัครใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการป้องกันการโดนล็อค Bank Accounts จาก P2P transactions