ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
ฝาก/ถอนคริปโต
การฝากคริปโต

วิธีการกู้คืนยอดฝากที่ไม่เข้าบัญชีด้วยบริการกู้คืนด้วยตนเอง (Self-Service Recovery)

Binance
2021-07-28 18:03
หากสินทรัพย์ที่คุณฝากยังไม่เข้าสู่บัญชี Binance คุณสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองเพื่อขอกู้คืนสินทรัพย์ได้
โปรดอ่านข้อมูลอย่างละเอียดก่อนส่งคำขอของคุณ มิฉะนั้น Binance ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้

1. ธุรกรรมใดบ้างที่สามารถดำเนินการกู้คืนด้วยตนเอง

ธุรกรรมที่ฝากเข้าบัญชีของคุณ

คุณสามารถยื่นขอกู้คืนด้วยตนเองสำหรับคริปโตที่ฝากเข้าในบัญชี Binance ของคุณเองเท่านั้น
โปรดยื่นคำขอสำหรับธุรกรรมที่ทำเครื่องหมายว่า "ยืนยัน/สำเร็จ" ในระบบบล็อกเชนเท่านั้น เราไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้หากธุรกรรมถูกทำเครื่องหมายเป็น "ยังไม่ยืนยัน" ("unconfirmed") หรือ "ไม่สำเร็จ" ("failed") คุณสามารถดูตัวอย่างสถานะธุรกรรมของบล็อกเชนได้ด้านล่าง
หากธุรกรรมถูกทำเครื่องหมายเป็น “ยืนยัน/สำเร็จ” โปรดคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะธุรกรรมด้วย TxID/TxHash ของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มการถอนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าแสดงเป็น "เสร็จสมบูรณ์/เข้าบัญชีแล้ว" ("completed/arrived") หรือไม่ หากแสดงเป็น "ยังไม่ยืนยัน" หรือ "ล้มเหลว" โปรดติดต่อแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีค้นหา ID ธุรกรรมของฉัน (TxID)
สำหรับบางโทเค็นและบางระบบบล็อกเชน คุณต้องป้อน Tag หรือ Memo ที่เกี่ยวข้องก่อน (เช่น BNB และ BEP2) จึงจะสามารถฝาก Fund ได้สำเร็จ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อน Tag หรือ Memo ที่ถูกต้อง ในกรณีนี้ คุณสามารถขอดำเนินการกู้คืนได้ที่นี่
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะกู้คืนธุรกรรมของคุณได้หรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ โดยการป้อน TxID/TxHash
 • ธุรกรรมการถอน
  • หากคุณป้อน Address การถอนไม่ถูกต้องและระบบได้ถอน Fund ออกจากบัญชี Binance แล้ว เราจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้
 • คุณคือผู้ส่ง (กล่าวคือ คุณฝาก Fund เข้าบัญชีของผู้ใช้รายอื่นแต่ยังไม่เข้าบัญชี)
 • Address การฝาก (Deposit Address) เป็น Contract Address ที่โปรแกรม BNB Pioneer Burn ไม่รองรับ
 • คุณกำลังยื่นขอในนามของผู้อื่น
หากโทเค็นที่ฝาก, Contract Address ปลายทาง และมูลค่าเงินฝากทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโปรแกรม BNB Pioneer Burn เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ คำขอของคุณจะถูกปฏิเสธหากไม่เป็นไปตามกรณีเบื้องต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูประกาศของโปรแกรม BNB Pioneer Burn
หากธุรกรรมของคุณสามารถดำเนินการกู้คืนด้วยตนเอง และ Fund ของคุณยังไม่เข้าบัญชีหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง โปรดกรอกคำขอการกู้คืนด้วยตนเองเพื่อกู้คืนสินทรัพย์

2. วิธีการใช้บริการกู้คืนด้วยตนเอง

2.1 เข้าสู่ระบบบัญชี Binance ของคุณและไปที่ลิงก์นี้ ป้อนรายละเอียดการฝากของคุณและคลิก [ส่ง / Submit]
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณป้อนถูกต้อง โปรดคัดลอกและวาง Address การฝากและ TxID/TxHash
 • เหรียญ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อค้นหาเหรียญที่คุณต้องการกู้คืน โปรดป้อน Ticker Symbol แบบเต็มของเหรียญ (เช่น “sUSD” แทน “USD”) เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน หากคุณไม่พบเหรียญที่คุณฝาก คลิก [ยืนยัน / Confirm] เพื่อบันทึก
 • Network/Address การฝาก
โปรดกรอกข้อมูล Network และ Address ตามที่แสดงบนหน้าบล็อกเชน สำหรับ Address การฝาก โปรดดูที่ "Address" (ซึ่งอาจเรียกว่า "Address ปลายทาง / Destination Address", "ผู้รับ / Receiver" หรือชื่ออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในระบบบล็อกเชนบางประเภท)
 • ยอดฝาก
  • โปรดกรอกยอดฝากให้ถูกต้อง
  • ระบบของเรารองรับทศนิยม 8 ตำแหน่ง คุณสามารถละทศนิยมหลังจากนั้นได้
  • โปรดลบเครื่องหมายคั่นทั้งหมด
 • TxID / TxHash
TxID/TxHash คือหมายเลขประจำตัวที่กำกับแต่ละธุรกรรมบนบล็อกเชน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คัดลอก TxID ที่ถูกต้อง
2.2 ยืนยันรายละเอียดคำขอของคุณและคลิก [ยืนยัน / Confirm]
2.3 คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้จาก [ประวัติคำขอ / Application Records]
2.4 คุณอาจต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำขอ คลิก [อัปโหลดไฟล์ / Upload Files]
ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการกู้คืน โปรดป้อน Address ที่คุณต้องการรับ Fund และ Tag หรือ Memo หาก Address ของคุณกำหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าว
คุณอาจต้องอัปโหลดวิดีโอเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการฝาก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อบันทึกวิดีโอของคุณ
*หากการฝากนี้เป็นการถอนจากแพลตฟอร์มอื่น โปรดแนบบันทึกข้อมูลระหว่างคุณกับแพลตฟอร์มพร้อมแสดงข้อมูล TxID

3. คำถามที่พบบ่อย

Address ที่คุณป้อนควรเป็น Address สำหรับ Binance Wallet ของคุณ หรือ Address ของ Binance Hot Wallet หากระบบปฏิเสธคำขอของคุณ โปรดตรวจสอบว่า:
 • ธุรกรรมที่คุณกำลังพยายามกู้คืนคือธุรกรรมการถอนหรือไม่
 • คุณคือผู้ส่งในธุรกรรมนี้หรือไม่ (กล่าวคือ คุณฝาก Fund เข้าบัญชีของผู้ใช้รายอื่นแต่ยังไม่เข้าบัญชี)
 • Address การฝาก (Deposit Address) เป็น Contract Address ที่โปรแกรม BNB Pioneer Burn ไม่รองรับ
 • คุณกำลังยื่นขอในนามของผู้อื่น
ประเภทของธุรกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นไม่ตรงกับเงื่อนไขการบริการกู้คืนด้วยตนเอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance เพื่อขอความช่วยเหลือ
ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อการกู้คืนสินทรัพย์สำเร็จเท่านั้น คุณสามารถตรวจสอบจำนวนค่าธรรมเนียมภายใต้คำขอของคุณใน [ประวัติคำขอ / Application Records]
นี่คือสาเหตุทั่วไปบางประการที่อาจพบเจอได้:
 • คุณป้อน TxID/TxHash หรือ Address ไม่ถูกต้อง หาก TxID/TxHash และ Address ของคุณไม่ตรงกัน เราจะไม่สามารถตรวจสอบธุรกรรมในระบบบล็อกเชนได้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณคัดลอกและวาง TxID/TxHash และ Address โดยตรง แทนที่จะป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
 • จำนวนเงินฝากที่คุณป้อนไม่ตรงกับบันทึกในบล็อกเชน
 • ธุรกรรมที่คุณกำลังพยายามกู้คืนได้เข้าสู่บัญชีก่อนหรือระหว่างกระบวนการกู้คืน โปรดอย่าส่งคำขออีกครั้ง คุณควรตรวจสอบด้วยว่ายอดฝากเข้าสู่บัญชีแล้วหรือไม่ก่อนที่คุณจะยื่นคำขอ
 • ธุรกรรมของคุณยังไม่ได้รับการยืนยันหรือไม่พบในระบบบล็อกเชน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะธุรกรรมเป็น "ยืนยัน/สำเร็จ" และคุณสามารถดูรายละเอียดธุรกรรมทั้งหมดใน Blockchain Explorer ได้
 • จำนวนธุรกรรมแสดงเป็น “0” ในระบบบล็อกเชน ในกรณีนี้ เราไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้
 • ธุรกรรมที่คุณยื่นคำขอไม่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนยอดฝาก (เช่น เกี่ยวกับการถอน, Fiat หรือบัญชี)
 • คุณได้ฝากโทเค็นไปยัง Contract Address แต่โทเค็น, Contract Address หรือมูลค่ายอดฝากไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโปรแกรม BNB Pioneer Burn
บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำไมยอดที่ฉันฝากยังไม่เข้าบัญชี