ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Crypto Derivatives
Futures Contracts
Hedge Mode
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

Types of Position Mode

Binance
2020-04-06 06:26
One-Way Mode
In one-way mode, users can only hold positions in one direction under one contract. To illustrate this, if you open a short position, anticipating that the price will go down in the longer timeframe, but in the meanwhile wanted to open a long to do a trade for a shorter time frame. You are unable to open positions in both directions at the same time. Opening positions in both directions would result in canceling one another out.
Hedge Mode
In hedge mode, users can hold positions in both long and short directions at the same time under the same contract. For example, you could now hold both long and short positions of the BTCUSDT contract at the same time.
Please be noted that the old version of the trading interface is unable to support hedge mode. You would need to switch to the latest version of the trading interface in order to trade in hedge mode. Below is the latest version of the trading interface that supports hedge mode. For mobile application users, please download the latest version: Android version 1.21.1 and IOS version 2.10.1 above.
บทความที่เกี่ยวข้อง
How to Enable Hedge Mode