Exchange
บล็อกเชนและเว็บเทรดสินทรัพย์คริปโต
Academy
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนและคริปโต
โบรกเกอร์
โซลูชั่นสำหรับโบรกเกอร์
Charity
Charity
Cloud
ตลาดเเลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับบริษัท
DEX
รวดเร็วและปลอดภัยด้วยเว็บเทรดสินทัพย์ดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ
Labs
ศูนย์บ่มเพาะสำหรับโครงการบล็อกเชนชั้นนำ
Launchpad
แพลตฟอร์มเปิดตัวโทเค็น
Research
การวิเคราะห์และรายงานระดับสถาบัน
Trust Wallet
กระเป๋าคริปโตอย่างเป็นทางการของ Binance
ซื้อคริปโต
ตลาด
Convert
วิธีการเทรดที่ง่ายที่สุด
คลาสสิค
อินเตอร์เฟสที่เรียบง่ายและใช้สะดวก
Advanced
เข้าถึงเครื่องมือการเทรดได้ทั้งหมด
Margin
เพิ่มกำไรของคุณด้วยเลเวอเรจ
P2P Wallet
โอนเงินผ่านธนาคารและอีกกว่า 100 ทางเลือกอื่น
Stock Token
New
เทรดหุ้นด้วยคริปโต
เทรด
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปสำหรับ iOS และ Android
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
การเทรดแบบ P2P
การบริหาร P2P Merchant เเละผู้ใช้ทั่วไป
นโยบายการทำธุรกรรมของผู้ใช้ P2P
Binance
2021-03-18 06:00
I. ผู้ใช้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่อง KYC การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย และหลักการทางกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายนี้:
1.ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย KYC ของแพลตฟอร์ม (รวมถึงข้อกำหนดในการยืนยันชื่อจริง และข้อกำหนดอื่นๆ ถ้ามี) เกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P (รวมถึงบัญชี Spot และบัญชีสกุลเงิน Fiat และบัญชีอื่นๆ ถ้ามี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บัญชี”) และผู้ใช้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีที่พวกเขาใช้บนแพลตฟอร์มนั้นได้รับการจดทะเบียนและใช้งานด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.เมื่อมีการแจ้งเตือนเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและการแจ้งเตือนเรื่องการต่อต้านการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ผู้ใช้จะต้องให้ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ และช่วยจัดเตรียมหลักฐานสำหรับการควบคุมความเสี่ยงตามความจำเป็น (ขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมความเสี่ยงของแพลตฟอร์มที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ขณะนั้น)
3.หากผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หลังจากมีการแจ้งเตือนเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย แพลตฟอร์มอาจปิดการใช้งานบัญชีของผู้ใช้ผู้นั้น โดยอาจปิดฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
4.ผู้ใช้ต้องรับรองว่าตนมีสิทธิตามกฎหมายในการทำธุรกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ แพลตฟอร์มไม่รับประกันความถูกต้องทางกฎหมายของการทำธุรกรรมของผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย แพลตฟอร์มอาจ (แต่ไม่บังคับ) พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ใช้และกระทำการตามจำเป็นตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5.เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันอย่างชัดเจนก่อนทำการเทรดผ่านแชท Binance P2P ผู้ซื้อควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบัญชีการชำระเงิน และผู้ขายควรรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบัญชีรับชำระเงิน เช่น หากยอดรวมของ Order คือ 10,000 USD และผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินมีแนวโน้มที่จะเรียกเก็บเงิน 5 USD จากผู้ซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินจริงเป็นจำนวน 10,005 USD แทนที่จะเป็น 10,000 USD อย่างไรก็ตาม ผู้ขายเองก็อาจต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียม X% พิเศษที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินเช่นกัน เพราะฉะนั้นผู้ขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมของตนเอง * สำหรับการทำธุรกรรม RUB, UAH, KZT: ผู้ขายควรได้รับเงินเต็มจำนวนเสมอ และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Fiat เสมอ
II. คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ:
1.คุณต้องเลือกวิธีการชำระเงินที่ผู้ขายรองรับแล้วโอนเงินตามที่แสดงในหน้า Order ภายในเวลาที่แพลตฟอร์มกำหนด (หากผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้ตรวจสอบบทที่ 1 ข้อที่ 5) อย่าลืมคลิกปุ่ม “โอนแล้ว ถัดไป” หรือทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วหลังการชำระเงิน
2.โปรดใช้วิธีการชำระเงินที่มีการยืนยันชื่อจริง แพลตฟอร์มนี้ไม่รองรับวิธีการชำระเงินที่ไม่ได้ยืนยันชื่อจริง เว้นแต่จะได้รับการตกลงยินยอมจากผู้ขาย
3.อย่าคลิกปุ่ม “ โอนแล้ว ถัดไป ” หรือ ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว เมื่อการชำระเงินยังไม่ดำเนินการหรือยังไม่เสร็จสิ้น มิเช่นนั้น บัญชีของคุณอาจถูกระงับการใช้งาน
4.โปรดเลือก "การชำระเงินแบบทันที" ไม่ควรใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่การชำระเงินทันที เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ขายล่วงหน้า
5.เมื่อคุณชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้คำหรือสำนวนที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเช่น BTC สกุลเงินดิจิทัล และการซื้อ Bitcoin
6.หากคุณทำการโอนเสร็จสิ้นและคลิก โอนแล้ว แต่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตกลงกันไว้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "การส่งมอบ") ให้กับผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด คุณสามารถยื่นคำร้องได้ก่อน หากคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มอย่างสมบูรณ์และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยแพลตฟอร์ม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ใบรับรองทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม) เราจะจัดการเรื่องการร้องเรียนโดยทันที โดยจะตรวจสอบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของคุณและดำเนินการตามขั้นตอนการโอนที่เกี่ยวข้อง
7.ในกรณีที่มีการละเมิด "คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ" แพลตฟอร์มอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควร ได้เเก่ การระงับบัญชีของผู้ละเมิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่าง หรืออื่นๆ ตามหลักนโยบาย ข้อกำหนดหรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือดุลยพินิจของแพลตฟอร์มเอง
III. คำแนะนำสำหรับผู้ขาย:
1.บัญชีผู้รับเงินที่คุณใช้จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ยืนยันชื่อจริงของคุณบนแพลตฟอร์มนี้
2.หลังจากยืนยันการรับการชำระเงินเต็มจำนวนของผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องดำเนินการจัดส่งภายใน 15 นาที
3.ไม่มีใครควรขอให้ฝ่ายบริการลูกค้ายกเลิก Order โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อ เว้นแต่แพลตฟอร์มจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
4.คุณจะต้องไม่คัดค้านราคาตาม Order ที่สร้างขึ้นแล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อ เว้นแต่แพลตฟอร์มจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
5.หากคุณมี Order ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือมีข้อพิพาทกับผู้ซื้อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้กับแพลตฟอร์ม
6.ในกรณีที่มีการละเมิด "คำแนะนำสำหรับผู้ขาย" ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น แพลตฟอร์มอาจทำตามนโยบายนี้โดยใช้ข้อกำหนดหรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือทำตามดุลยพินิจของตนเองในการใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับบัญชีของผู้ละเมิดหรือปิดใช้งานฟีเจอร์บางอย่าง ราคาที่ระบุในโฆษณาต้องเป็นราคาสุดท้ายและรวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ผู้ลงโฆษณากำหนดให้ผู้ซื้อต้องจ่าย หลังจากเริ่มการเทรดแล้ว ราคาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และผู้ลงโฆษณาไม่สามารถเรียกร้องให้จ่ายค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี (ยกเว้นในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน) (หากผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตรวจสอบบทที่ I ข้อที่ 5.)
IV. คำเตือนความเสี่ยงและคำสงวนสิทธิ:
  • คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนอย่างมากของมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาภายใต้ธุรกรรม P2P และความเสี่ยงด้าน Compliance ของธุรกรรมสกุลเงิน Fiat และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • คุณมีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุนและความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P เพียงพอ และตกลงที่จะแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในธุรกรรม P2P เเต่เพียงผู้เดียว
  • ก่อนที่จะทำธุรกรรม P2P คุณได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของนโยบายนี้ ข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม Binance แล้ว และได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้วยดุลยพินิจของคุณเองว่าจะทำธุรกรรม P2P ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยได้คำนึงถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น
  • แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของธุรกรรม P2P ดังนั้นข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในธุรกรรม P2P ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มนี้ไม่มีทั้งสิทธิและหน้าที่ในการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากที่นี่ และไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบทางกายภาพหรือความรับผิดชอบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหาย และอื่นๆ)
  • คุณตกลงและอนุญาตให้แพลตฟอร์มดำเนินการตามสมควรทั้งหมด (รวมถึงการยกเลิกธุรกรรมหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันบัญชีภายใต้สถานการณ์บางอย่าง และอื่นๆ) ตามนโยบายนี้ ข้อกำหนดและกฎที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม Binance เพื่อปกป้องสิทธิโดยชอบของคุณ แพลตฟอร์ม และผู้ใช้อื่นๆ
V. พฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติและมาตรการในการจัดการ:
ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณยอมรับว่าแพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่คุณได้รับจากธุรกรรม P2P หรือการใช้บริการภายใต้นโยบายนี้เนื่องจากเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากการกระทำโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของแพลตฟอร์ม รวมถึงการโจมตีของแฮ็กเกอร์ ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน หรือความล้มเหลวทางเทคนิคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอื่นๆ
แพลตฟอร์มมีสิทธิที่จะจำกัด ระงับ หรือยุติบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงบริการตามดุลยพินิจของแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นระยะเวลาหนึ่งตามดุลยพินิจของแพลตฟอร์มหาก:
  • เรามีเหตุให้สงสัยว่าคุณได้ละเมิดหรืออาจกระทำการละเมิดนโยบายนี้
  • เราเชื่อว่ามีเหตุจำเป็นต้องปกป้องผู้ใช้รายอื่นของเราจากอันตรายหรือการสูญเสีย หากเราใช้สิทธิในการจำกัดหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการปฏิเสธให้คุณเข้าถึงบริการ รวมถึงความล่าช้า ความเสียหายหรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น
  • หากเราพิจารณาแล้วว่าคุณกำลังใช้แพลตฟอร์มของเราในทางใดๆ ที่อาจส่งผลเสียหรือขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นใช้ประโยชน์จากบริการของเรา
  • หากมีการเปิดเผยว่าในกระบวนการโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่น ผู้กระทำความผิดใช้ภาษาที่หยาบคายต่อคู่สัญญา ดูหมิ่นเหยียดหยามคุกคามข่มขู่ หรือละเมิดหรือพยายามละเมิดสิทธิทางกฎหมาย (เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัว การประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ) ของผู้ใช้รายอื่นตลอดจนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตหรือการโจมตีเป็นการส่วนบุคคล
คุณรับทราบว่าการตัดสินใจของเราในการดำเนินการบางอย่าง รวมถึงการจำกัดการเข้าถึง ระงับหรือปิดบัญชี หรือกระเป๋าเงินของคุณอาจเป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นความลับซึ่งจำเป็นต่อการจัดการความเสี่ยงและโพรโทคอลความปลอดภัยของเรา คุณยอมรับว่า Binance ไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยรายละเอียดของการจัดการความเสี่ยงและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยให้คุณทราบ
เราจะยกเลิกการระงับโดยเร็วที่สุดเมื่อไม่มีเหตุผลของการระงับอีกต่อไป อย่างไรก็ตามเราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบว่า (ถ้าถูกระงับ) การระงับดังกล่าวจะถูกยกเลิกเมื่อใด
พฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติมาตรการในการจัดการ
1. ผู้ซื้อยกเลิก Order ที่สร้างขึ้นแล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ขายหรือแพลตฟอร์มหากผู้ซื้อทำเช่นนั้น 3 ครั้งในวันเดียวกันระบบจะห้ามไม่ให้ผู้ซื้อทำการซื้อในวันนั้น
2. Order จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเนื่องจากไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดหลังจากสร้าง Order แล้วหากผู้ซื้อทำเช่นนั้น 2 ครั้งในวันเดียวกันระบบจะห้ามไม่ให้ผู้ซื้อทำการซื้อในวันนั้น
3. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้มี Order ที่ match กันมากกว่า 10 รายการ อัตราการร้องเรียนสูงกว่า 20% ในขณะที่อัตราการดำเนินการสำเร็จต่ำกว่า 60%แพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
4. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาผู้ใช้มี Order ที่ match กันมากกว่า 5 รายการ แต่อัตราการดำเนินการสำเร็จต่ำกว่า 20%แพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
5. A. โฆษณาออนไลน์ที่มีราคาเสนอที่ดีที่สุด แต่มี Order ที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด B. โฆษณาที่มี Order มากกว่า 5 รายการที่ match กัน แต่อัตรา Compilation ต่ำกว่า 20%ทั้งโฆษณาประเภท A และ B จะถือว่าเป็นโฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพและระบบจะระงับโฆษณาเหล่านี้โดยอัตโนมัติ
6. ผู้ใช้ที่โพสต์โฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพมากกว่า 3 รายการ (ประเภท A + B) ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันอัตราการดำเนินการสำเร็จใน 7 วันของผู้ใช้นั้นต่ำกว่า 60%ผู้ใช้จะถูกแบนจากกิจกรรม P2P ทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
7. โฆษณาของผู้ใช้มีการยื่นคำร้องมากกว่า 5 รายการในเวลาเดียวกันโฆษณาออนไลน์จะถูกซ่อนและผู้ใช้จะถูกแบนสำหรับกิจกรรม P2P ทั้งหมด
เมื่อพบความผิดปกติของการควบคุมความเสี่ยงมาตรการในการจัดการ
1. เมื่อระบบควบคุมความเสี่ยงตรวจพบความผิดปกติ ผู้ใช้ปฏิเสธอย่างชัดเจนหรือไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับแพลตฟอร์มในการต่อต้านการฟอกเงินหรือการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายแพลตฟอร์มอาจเลือกที่จะกำหนดบัญชีโดยตรงว่าผิดปกติและใช้มาตรการรวมถึงการเพิ่มระดับความเสี่ยงของผู้ใช้ การระงับบัญชีผู้ใช้และบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงจนกว่าหลักฐานการควบคุมความเสี่ยงที่ผู้ใช้ให้มาจะผ่านการตรวจสอบการควบคุมความเสี่ยงโดยแพลตฟอร์ม และมาตรการอื่นๆ
2. เมื่อระบบควบคุมความเสี่ยงของแพลตฟอร์มพบว่าผู้ใช้ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกง (หรือพยายามฉ้อโกง) มีการถอนเงินไปยังแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูง (รวมถึงแพลตฟอร์มตัวแทนคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ แพลตฟอร์มที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงในการฟอกเงิน หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงต่ำ) หรือการโอนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ
คำเตือนความเสี่ยง: ควรระวังข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงแพลตฟอร์มนี้กับแพลตฟอร์มดังกล่าวเหล่านั้น เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายโดยไม่จำเป็น
แพลตฟอร์มอาจเลือกที่จะหยุดหรือปิดใช้งานธุรกรรมการถอนหรือแม้แต่คุณสมบัติ P2P ทั้งหมดของบัญชีหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรง
3. ผู้ใช้ไม่ได้ใช้บัญชีเองหรือใช้บัญชีเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย: หากแพลตฟอร์มพบว่าผู้ใช้มีการขาย ให้ยืม หรือให้เช่าบัญชีของตนเพื่อให้ผู้อื่นใช้หรือมีการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลให้ผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: โปรดรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดทางอาญา
แพลตฟอร์มอาจเลือกใช้มาตรการอย่างน้อยหนึ่งมาตรการซึ่งรวมถึงการปิดใช้งานการซื้อขาย P2P ชั่วคราวหรือถาวร การชะลอหรือปิดใช้งานการถอน หรือการล็อกบัญชีของผู้ใช้และบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรง
4. การรับหรือการแนะนำทรัพย์สินดิจิทัลหรือเงินจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย: ผู้ใช้ทราบหรือสามารถอนุมานได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอื่น/กลุ่ม WeChat เป็นเหรียญหรือเงินที่ผิดกฎหมาย แต่ยังคงอนุญาตให้ส่งให้บัญชีของผู้ใช้รายอื่นบนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานฟังก์ชันใดๆ หรือทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวและบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงและถาวร และยุติบริการใดๆ ที่ให้แก่ผู้ใช้หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาใดๆ
5. ผู้ใช้ที่พบว่าทำการฟอกเงิน: เมื่อผู้ใช้ถูกตรวจพบโดยระบบควบคุมความเสี่ยงหรือได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมความเสี่ยงว่ามีส่วนร่วมโดยตรงหรือให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงินแพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานฟังก์ชันใดๆ หรือทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวและบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงและถาวร และยุติบริการใดๆ ที่ให้แก่ผู้ใช้หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาใดๆ
6. การอายัดบัญชี: เมื่อบัญชีของผู้ใช้ถูกระงับตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายแพลตฟอร์มอาจระงับบัญชีของผู้ใช้ตามจดหมายที่ออกโดยสถาบันตุลาการตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาการอายัด ผู้ใช้จะต้องยื่นคำร้องต่อสถาบันตุลาการที่เกี่ยวข้องแทนแพลตฟอร์มสำหรับการยกเลิกการอายัดบัญชี
7. การสอบสวนทางศาล: ผู้ใช้ได้รับการร้องขอจากสถาบันตุลาการเพื่อดึงข้อมูลบัญชีบนแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสืบสวนและสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมแพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่างของบัญชีผู้ใช้และบัญชีที่เกี่ยวข้อง
บทความที่เกี่ยวข้อง
Binance P2P Merchant Guidelines