ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Buy Crypto (Fiat/P2P)
Credit/Debit Card
Credit/Debit Card Purchase Guide
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

Instantly Buy Crypto with Visa on Mobile Browser

Binance
2020-02-21 13:15

Cryptocurrencies can now be bought instantly with Visa card on Binance. This functionality has now been optimized for the mobile browser and will come to the Binance app in a future update. 

To access this service on the mobile, go to www.binance.com on your preferred mobile browser and log into your account. 

mceclip0.png
After login, the fiat gateway will appear like the image above. Select the preferred fiat currency for payment, fiat currency amount and the desired cryptocurrency.


mceclip5.png
Select “Add a new card”.


mceclip0.png
Enter your card number, expiration date, and security code.
Select “Add a new card” to continue.


mceclip1.png
Check that the details are correct and tap “Confirm”

 

mceclip3.png
Wait a few seconds for the transaction to process.

 

mceclip4.png
Your purchase is now complete.

Tap “Return to wallet” to check your balance or “Buy Crypto” to make another transaction

 

Full list of countries and regions which support Instant Buy with Visa:

Russia, Turkey, Ukraine, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, UK, Iceland, Liechtenstein, and Norway.

บทความที่เกี่ยวข้อง
How to Buy Crypto with Credit/Debit Card