ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Buy Crypto (Fiat/P2P)
Third Party Payment Channels
ADVcash
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

How to withdraw RUB?

Binance
2019-10-30 10:52
Binance has opened deposits and withdrawals for the Russian ruble (RUB) through Advcash. Users can now start to deposit RUB to their Binance Wallet and then use the funds in their Binance Wallet to buy BTC, ETH, XRP and more choices in the [Buy Crypto] service. To learn how to withdraw RUB, follow the step-by-step guide below.
Note:
  • Deposits by using Advcash wallet is FREE, withdrawals via Advcash wallet will be charged a fee of 2%.
  • For bank cards, Advcash will charge 4% for each deposit or 1% + 50 RUB for each withdrawal.
  • To be able to deposit or withdraw, you are required to pass Advcash verification first.

Step 1

Sign in to your Binance account.
___8.png

Step 2

Navigate to the Deposit & Withdraw section of your wallet.
WeChatf33088796aa76512304f1ae93d6f0576.png

Step 3

Select Withdraw-Fiat and choose RUB.
WeChat466cedcc6f70938158ad1741388ed33c.png


Step 4

Input the amount of RUB to be withdrawn and select your preferred payment method.
WeChat2814278cdcb796f6ebce1496d1c58481.png
1)If you choose to withdraw to your Advcash wallet, you will be asked to put in your Advcash account.
___13.png
2)If you choose to withdraw to your bank card, you will be asked to put in your bank card information.
___14.png

Step 5

Check your order and submit it.
___15.png
  1. If you withdraw RUB to your Advcash wallet, you will get your withdrawn amount in minutes.
  2. If you withdraw RUB to your bank card, you will get the withdrawn amount in as fast as a few minutes or as long as 3 days, depending on the bank that issued your card.
บทความที่เกี่ยวข้อง
How to Buy Crypto with RUB