ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
อนุพันธ์คริปโต
สัญญา Futures
เงื่อนไขและข้อกำหนด

3.1.3 โครงสร้างค่าธรรมเนียม Binance Futures และการคำนวณค่าธรรมเนียม

Binance
2021-07-28 17:37
หากต้องการตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการเทรดของคุณ โปรดคลิกที่นี่
หมายเหตุ:
  1. VIP ทั้งหมดในตลาด Spot ถือเป็น VIP ในตลาด Futures ด้วย
  2. ระดับค่าธรรมเนียม Futures สะท้อนค่าธรรมเนียมในตลาด Spot แต่โดยทั่วไปจะต่ำกว่า โปรดทราบว่าปริมาณที่จำเป็นสำหรับระดับ VIP แต่ละระดับคือ 5 เท่าของตลาด Spot เนื่องจากเลเวอเรจที่มีให้ใช้
  3. โปรดดูกลไกการคำนวณยอดคงเหลือ BNB รายวัน
  4. ผู้ใช้จะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าธรรมเนียมการเทรดทั่วไปเมื่อใช้ BNB เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการเทรดบนแพลตฟอร์ม Binance Futures ผู้ใช้จะต้องโอน BNB จาก Exchange Wallet ไปยัง Futures Wallet เพื่อรับส่วนลด 10% โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ายอดคงเหลือ BNB ใน Futures Wallet ของคุณเพียงพอที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเทรด มิฉะนั้น ระบบจะหัก USDT เป็นค่าธรรมเนียมการเทรด Futures โดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลด
  5. BNB ที่โอนไปยัง Futures Wallet จะสามารถใช้สำหรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นค่าธรรมเนียม Liquidation (การบังคับขาย) และเป็น Collateral (หลักประกัน) ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่โปรแกรมส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด Binance Futures - ประหยัด 10% ด้วย BNB

"Maker" และ "Taker" หมายถึงอะไร

Taker:

การเทรดเเบบ "Taker" คือ กรณีที่คุณวาง Order เพื่อเทรดทันที โดยมีการ Fill บางส่วนหรือทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสู่ Order Book
การเทรดด้วย Market Order ถือเป็น Taker เสมอ เนื่องจาก Market Order จะไม่เข้า Order Book การเทรดเหล่านี้คือการ "นำ" (take) รายการออกจาก Order Book ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกว่า "Taker"

Maker:

ในกรณีที่คุณวาง Order ที่เข้าไปยังรายการใน Order Book บางส่วนหรือทั้งหมด เช่น Limit Order โดยการเทรดใดๆ ที่ดำเนินตาม Order นั้นจะถือเป็น "Maker"
Order เหล่านี้เพิ่มปริมาณการเทรดให้กับ Order Book ซึ่งช่วยในการ "สร้าง" (make) ตลาด ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกว่า "Maker"

วิธีคำนวณค่าคอมมิชชันของสัญญา Coin-Margined

Commission fee = notional value x fee rate
Notional value = (number of contracts x contract size) / trade price
ตัวอย่างเช่น ค่าคอมมิชชันของ Maker VIP 0: 0.015%; ค่าคอมมิชชันของ Taker: 0.040%
ซื้อ 10 BTCUSD 0925 สัญญา Quarterly โดยใช้ Market Order:
Notional value = (number of contracts x contract size) / opening price
= (10 contracts x 100 USD) / 10,104 USD
= 0.09897 BTC
ยอดชำระค่าคอมมิชชั่นของ Taker: 0.09897 x 0.040% = 0.00003959 BTC
หลังจากราคาสูงขึ้น ขาย 10 BTCUSD 0925 สัญญา Quarterly โดยใช้ Limit Order:
Notional value = (number of contracts x contract size) / closing price
= (10 contracts x 100 USD) / 11,104 USD
= 0.09 BTC
ยอดชำระค่าคอมมิชชันของ Maker: 0.09 x 0.015% = 0.00001351 BTC
หมายเหตุ: สำหรับสัญญา Quarterly Delivery Contract จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระ (Settlement Fee) 0.015% สำหรับ Position ทั้งหมดที่ Settle ในวันที่ส่งมอบ (Delivery Date)
วิธีคำนวณค่าคอมมิชชันของสัญญา USDⓈ-Margined
Commission fee = notional value x fee rate
Notional value = number of contracts x trade price
ตัวอย่างเช่น ค่าคอมมิชชันของ Maker VIP 0: 0.02%; ค่าคอมมิชชันของ Taker: 0.040%
ซื้อสัญญา 1BTC BTCUSDT โดยใช้ Market Order:
Notional value = number of contracts x opening price
= 1BTC x 10,104
= 10,104
ยอดชำระค่าคอมมิชชันของ Taker: 10,104 x 0.040% = 4.0416 USDT
หลังจากราคาสูงขึ้น ขายสัญญา 1BTC BTCUSDT โดยใช้ Limit Order:
Notional value = number of contracts x closing price
= 1BTC x 11,104
= 11,104
ยอดชำระค่าคอมมิชชันของ Maker: 11,104 x 0.02% = 2.2208 USDT