ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
อนุพันธ์คริปโต
สัญญา Futures
สัญญา USDⓈ-M Futures

ข้อมูลจำเพาะของสัญญา Futures USDⓈ-Margined

Binance
2021-02-18 02:00
สัญญา Futures USDⓈ-Margined บน Binance Futures ไม่ใช่สัญญา Inverse แต่เป็นผลิตภัณฑ์ Linear Futures ที่เสนอราคาและชำระเป็น BUSD หรือ USDT ซึ่งเป็น Stablecoin ที่มีมูลค่าผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ
ประโยชน์ที่สำคัญประการหนึ่งของสัญญาที่ชำระเป็น USD คือคุณสามารถคำนวณผลตอบแทนของคุณในสกุลเงิน Fiat ได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัตินี้ทำให้สัญญา USDⓈ-margined ใช้งานง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำกำไรได้ 500 USDT คุณสามารถประมาณกำไรได้ว่ามีมูลค่าประมาณ $500 เนื่องจากมูลค่า 1 USDT นั้นใกล้เคียงกับ 1 USD
สัญญา USDⓈ-margined มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:
  • Settlement (การจ่ายชำระ) เป็น USDⓈ: สัญญาจะกำหนดและชำระเป็น BUSD หรือ USDT
  • การหมดอายุ (Expiration): Perpetual และ Quarterly
  • กฎการกำหนดราคาที่ชัดเจน (Clear Pricing Rules): แต่ละสัญญา USDⓈ-margined Futures จะระบุปริมาณของสินทรัพย์หลัก (Base Asset) ที่ชำระในสัญญาหนึ่งหรือที่เรียกว่า "Contract Unit" ตัวอย่างเช่น สัญญา BTC/USDT, ETH/USDT และ BCH/USDT Futures จะแสดงเพียง Unit เดียวของสินทรัพย์หลักในสัญญา ซึ่งคล้ายกับตลาด Spot
  • ค่าธรรมเนียม Funding: สัญญา USDⓈ-M Perpetual มีค่าธรรมเนียม Funding การชำระเงิน Funding จะโอนระหว่างนักเทรดและมีการเรียกเก็บทุกๆ 8 ชั่วโมง
กฎ Notional Limit ขั้นต่ำของ Order สำหรับสัญญา USDⓈ-M Futures:
Notional Value ขั้นต่ำของแต่ละ Order จะต้องไม่ต่ำกว่า 5 USDT หาก Notional Value ของ Order ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (5 USDT) Order นั้นจะถูกปฏิเสธ
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เปิด Order จำนวน 0.001 BTC > 5 USDT Notional Value ผู้ใช้จะ Place Order ได้สำเร็จ และหากผู้ใช้เปิด Order จำนวน 1 TRX < 5 USDT Notional Value ระบบจะปฏิเสธ Order
หมายเหตุ:
  • “Reduce-Only” Order จะไม่ได้รับผลกระทบ
  • Binance Futures จะปรับเกณฑ์ Order ขั้นต่ำเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่าน API
สำหรับข้อมูลจำเพาะของสัญญา USDⓈ-M Futures ฉบับสมบูรณ์โปรดดูที่:
ภาพหน้าจอของหน้า [กฎการเทรด]:
บทความที่เกี่ยวข้อง
Leverage และ Margin ของสัญญา USDⓈ-M Futures