ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
การเทรด Spot & Margin
การเทรดมาร์จิ้น

วิธีใช้ฟังก์ชัน One-Click Borrow & Repay

Binance
2021-09-06 14:31

ประเภท Order ทั้งหมดในแพลตฟอร์ม Cross Margin และ Isolated Margin ของ Binance รองรับ 3 โหมดธุรกรรม ดังต่อไปนี้:

● แบบปกติ (Ordinary) : Place Order แบบซื้อ/ขายโดยใช้สินทรัพย์คริปโตที่มีอยู่ในบัญชี Margin ในสถานการณ์ปกติ ผู้ใช้จะยืมสินทรัพย์ด้วยตนเองบนแพลตฟอร์ม Margin และชำระคืนด้วยตนเอง
●  การยืมโดยอัตโนมัติ (Automatic Borrowing) : Place Order แบบซื้อ/ขายโดยการยืมสินทรัพย์คริปโตโดยอัตโนมัติตามเลเวอเรจสูงสุดของผู้ใช้ โดยสรุปคือ "การกู้ยืม + Ordering (แบบปกติ)"
○  หมายเหตุ: การกู้ยืมจะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อ Place Order สำเร็จ ทั้งนี้ การกู้ยืมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ Order ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
○  สำหรับการยืมด้วยตนเอง (Manual Borrowing) โปรดคลิก [ยืม / Borrow] เพื่อทำการยืมให้เสร็จสิ้น คุณสามารถดูวิธีการยืมสินทรัพย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
●  การชำระคืนโดยอัตโนมัติ (Automatic Repayment) : หลังจากที่ Order แบบซื้อ/ขายดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบจะใช้สินทรัพย์คริปโตที่ได้รับเพื่อชำระหนี้สินโดยอัตโนมัติ โดยสรุปคือ "Ordering (แบบปกติ) + Order ที่ Filled + การชำระคืน"
○ หลังจากที่ระบบดำเนินการ Fill Order แล้ว หากจำนวนสินทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินกู้ของสินทรัพย์ ระบบจะเลือกชำระคืน 90% ของสินทรัพย์ที่กู้ยืม และผู้ใช้จะต้องชำระหนี้สินที่เหลือด้วยตนเอง สำหรับรายละเอียดการชำระคืนด้วยตนเอง โปรดดูที่วิธีการชำระคืน
○  คุณต้องชำระคืนเป็นสินทรัพย์เดียวกันกับที่คุณกู้ยืม (เช่น หากยืม BTC คุณต้องชำระคืนเป็น BTC) และต้องชำระดอกเบี้ยก่อนเงินต้น
คำแนะนำ:
●  หากต้องการดูสินทรัพย์ หนี้สิน และผลกำไร คลิก [ Wallet] - [บัญชี Margin / Margin Account]
●  หากต้องการตรวจสอบประวัติการกู้ยืม / การชำระคืนทั้งหมด ให้คลิก [Orders] - [Margin Order] - [ประวัติ Order / ประวัติการกู้ยืม / ประวัติการชำระคืน หรือ Order History / Borrowing History / Repayment History] - [Cross Margin / Isolated Margin]
●   หาก Order สำหรับการกู้ยืมโดยอัตโนมัติ (Automatic Borrowing) ถูกยกเลิก ระบบอาจยังคงสะสมดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถตรวจสอบประวัติการกู้ยืมของคุณได้โดยไปที่หน้า [ประวัติการชำระคืน / Repayment History]
บทความที่เกี่ยวข้อง
การเทรดมาร์จิ้นบนแอป Binance