ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
การเทรด Spot & Margin
การเทรดมาร์จิ้น

Margin Level และ Margin Call ของ Binance

Binance
2021-08-13 05:58
Margin Trading ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเลเวอเรจให้กับ Position ของคุณได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและกำไร Binance ใช้ Margin Level เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของบัญชี Margin ของคุณ

1. ระดับ Margin Level ของ Cross Margin

1.1 ผู้ใช้ที่เข้าร่วมใน Margin Loan สามารถใช้สินทรัพย์สุทธิในบัญชี Cross Margin ของพวกเขาเป็นหลักประกัน (Collateral) ได้ และสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีอื่นๆ จะไม่รวมอยู่ใน Margin สำหรับ Cross Margin Trading
1.2 Margin Level ของบัญชี Cross Margin = มูลค่าสินทรัพย์รวมของบัญชี Cross Margin / (หนี้สินรวม + ดอกเบี้ยที่คงค้าง) โดยที่:
มูลค่าทรัพย์สินรวมของบัญชี Cross Margin = มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในบัญชี Cross Margin
หนี้สินรวม = มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของ Margin Loan ที่คงค้างทั้งหมดในบัญชี Cross Margin
ดอกเบี้ยที่คงค้าง = ยอด Margin Loan แต่ละรายการ * จำนวนชั่วโมงของเวลากู้ยืม ณ เวลาที่คำนวณ * อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง - การหักจำนวน/ดอกเบี้ยที่จ่าย
1.3 Margin Level และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
  • เลเวอเรจ 3x
เมื่อ Margin Level ของคุณ >2 คุณสามารถเทรด ยืม และโอนสินทรัพย์ไปยัง Spot Wallet ได้
เมื่อ 1.5< Margin Level ≤ 2 คุณสามารถเทรดและยืมได้ แต่คุณไม่สามารถโอน Fund ออกจากบัญชี Margin ของคุณได้
เมื่อ 1.3< Level Margin ≤ 1.5 คุณสามารถเทรดได้ แต่คุณไม่สามารถยืมหรือโอน Fund ออกจากบัญชี Margin ของคุณได้
เมื่อ 1.1 < Margin Level ≤ 1.3 ระบบจะทริกเกอร์ Margin Call และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล, SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณเพิ่มหลักประกัน (โอนสินทรัพย์หลักประกันเพิ่มเติม) เพื่อหลีกเลี่ยง Liquidation (การบังคับขาย) หลังจากการแจ้งเตือนครั้งแรก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆ 24 ชั่วโมงตามปกติ
เมื่อ Margin Level ≤ 1.1 กลไก Liquidation (การบังคับขาย) จะทำงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณจะถูกบังคับขายเพื่อจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้คืน ระบบจะส่งข้อความการแจ้งเตือนทางอีเมล, SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณทราบ
  • เลเวอเรจ 5x (รองรับเฉพาะในบัญชีหลัก)
เมื่อ Margin Level ของคุณ >2 คุณสามารถเทรด ยืม และโอนสินทรัพย์ไปยัง Spot Wallet ได้
เมื่อ 1.25<Margin Level ≤ 2 คุณสามารถเทรดและยืมได้ แต่คุณไม่สามารถโอน Fund จากบัญชี Margin ไปยัง Spot Wallet ของคุณได้
เมื่อ 1.15 < Margin Level ≤ 1.25 คุณสามารถเทรดได้ แต่คุณไม่สามารถยืมหรือโอน Fund จากบัญชี Margin ของคุณไปยัง Spot Wallet ของคุณได้
เมื่อ 1.05 < Margin Level ≤ 1.15 ระบบจะทริกเกอร์ Margin Call และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล, SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณเพิ่มหลักประกัน (โอนสินทรัพย์หลักประกันเพิ่มเติม) เพื่อหลีกเลี่ยง Liquidation (การบังคับขาย) หลังจากการแจ้งเตือนครั้งแรก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆ 24 ชั่วโมงตามปกติ
เมื่อ Margin Level ≤ 1.05 กลไก Liquidation (การบังคับขาย) จะทำงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณจะถูกบังคับขายเพื่อจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้คืน ระบบจะส่งข้อความการแจ้งเตือนทางอีเมล, SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณทราบ
1.4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กฎ Cross Margin Trading

2. Margin Level ของ Isolated Margin

2.1 สินทรัพย์สุทธิในบัญชี Isolated Margin ของผู้ใช้สามารถใช้เป็นหลักประกัน (Collateral) สำหรับบัญชีนั้นๆ เท่านั้น และสินทรัพย์ในบัญชีอื่นของผู้ใช้ (บัญชี Cross Margin หรือบัญชี Isolated Margin อื่นๆ) ไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันของบัญชีนี้ได้
2.2 Margin Level ของบัญชี Isolated = มูลค่ารวมของสินทรัพย์ภายใต้บัญชี Isolated / (มูลค่ารวมของหนี้สิน + ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ)
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ = มูลค่ารวมของสินทรัพย์อ้างอิง + Nominal Asset ในบัญชี Isolated ในปัจจุบัน
หนี้สินรวม = มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ยืมมา แต่ยังไม่ได้ชำระคืนในบัญชี Isolated ในปัจจุบัน
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ = (ยอดสินทรัพย์ที่กู้ยืมแต่ละรายการ * ระยะเวลาของการกู้ * อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง) - ดอกเบี้ยที่ชำระคืน
2.3 Level Margin และการดำเนินการ
เมื่อ Margin Level (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ML) > 2 ผู้ใช้สามารถเทรด ยืม และโอนสินทรัพย์ส่วนเกินในบัญชีไปยังบัญชีเทรดอื่นๆ ได้ แต่ ML ยังคงต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 2 หลังจากการโอนออกเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการโอนสินทรัพย์จะเป็นไปตามปกติ
  • Initial Ratio (IR)
IR คืออัตราส่วนความเสี่ยงเริ่มต้นหลังจากผู้ใช้ยืม และ IR จะมีค่าที่แตกต่างกันไปตามเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น IR จะอยู่ที่ 1.5 ภายใต้เลเวอเรจ 3x พร้อมการกู้เต็มจำนวน, 1.25 ภายใต้เลเวอเรจ 5x พร้อมการกู้เต็มจำนวน และ 1.11 ภายใต้เลเวอเรจ 10x พร้อมการกู้เต็มจำนวน
  • Margin Call Ratio (MCR)
เมื่อ MCR < ML ≤ 2 ผู้ใช้สามารถเทรดและกู้ยืมได้ แต่ไม่สามารถโอนสินทรัพย์ออกได้
MCR จะแตกต่างกันไปตามเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น MCR สำหรับเลเวอเรจ 3x คือ 1.35 สำหรับเลเวอเรจ 5x จะเป็น 1.18 และสำหรับ 10x จะเป็น 1.09
  • Liquidation Ratio (LR)
เมื่อ LR < ML ≤ MCR ระบบจะทริกเกอร์ Margin Call ระบบจะส่งข้อความการแจ้งเตือนทางอีเมล, SMS และเว็บไซต์เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้เพิ่ม Margin (นั่นคือโอนเงินหลักประกันเพิ่มเติม) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการ Liquidation (การบังคับขาย) หลังจากการแจ้งเตือนครั้งแรก การแจ้งเตือนจะถูกส่งทุก 24 ชั่วโมง หาก ML ≥ MCR ในภายหลัง ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนครั้งต่อไป
เมื่อ ML ≤ LR ระบบจะดำเนินการ Liquidation (การบังคับขาย) สินทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีจะถูกบังคับขายเพื่อชำระคืนเงินกู้ ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้จะได้รับแจ้งทางอีเมล, SMS และการแจ้งเตือนในเว็บไซต์
LR จะแตกต่างกันไปตามเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น LR สำหรับเลเวอเรจ 3x คือ 1.18 สำหรับเลเวอเรจ 5x คือ 1.15 ในขณะที่เลเวอเรจ 10x คือ 1.05
2.4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กฎ Isolated Margin Trading

ค่าธรรมเนียม Liquidation Clearance คืออะไร

เมื่อบัญชี Margin หรือ Crypto Loan Order ของคุณถูกบังคับขาย Margin Insurance Fund จะคิดค่าธรรมเนียม Clearance ในอัตราเปอร์เซ็นต์หนึ่งๆ คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้ในประวัติค่าธรรมเนียม Clearance ของบัญชี Margin แต่เราแนะนำให้คุณจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขาย ราคา Liquidation ของผู้ใช้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์
ค่าธรรมเนียม Liquidation
Cross Margin
สินทรัพย์ Cross Margin ที่ถูกบังคับขาย*2%
Isolated Margin
สินทรัพย์ Isolated Margin ที่ถูกบังคับขาย*อัตราค่าธรรมเนียม Clearance ที่สอดคล้องกับ Tiered Leverage
การกู้ยืมคริปโต
สินทรัพย์ Crypto Loan ที่ถูกบังคับขาย*2%
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียม Clearance ที่สอดคล้องกับ Tiered Leverage = (Liquidation Risk Ratio ตาม Tiered Leverage ของคุณระหว่างการ Liquidation - 1)*8% (จำนวนสูงสุดที่สามารถเรียกเก็บได้โดยไม่เกินยอดคงเหลือสินทรัพย์ที่เหลือของคุณหลังการ Liquidation)
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้กำลังถูกบังคับขายและลด Position ใน ADA/ETH Tier 3 อัตราค่าธรรมเนียม Clearance = (1.165-1)*8% = 1.32%
บทความที่เกี่ยวข้อง
การเทรดมาร์จิ้นบนแอป Binance