ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
Account Functions
Two-factor Authentication
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

How to Solve 2FA Code Error

Binance
2019-05-05 06:00
If you receive a "2FA code error" message after you input your Google Authentication code, please try the solutions below:
  • Synchronize the time on your mobile phone (to synchronize your Google Authenticator app) and your computer (from which you attempt to log in).
  • Go to the Binance Login page with the incognito mode on Google Chrome.
  • Clear your browser cache and cookies.
  • Try to log in from the Binance App instead.
If none of the above suggestions could solve your problem, we suggest you reset your Google Authenticator. Please follow the instructions in How to Reset Google Authentication or How to Reset Google Authentication on Binance App.
บทความที่เกี่ยวข้อง
How to Enable Google Authentication (2FA) and Frequently Asked Questions