ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
การเงิน
Dual Investment

Binance Dual Investment คืออะไร

Binance
2021-08-05 09:55
วิดีโอสาธิต

Binance Dual Investment คืออะไร

Dual investment เป็นผลิตภัณฑ์แบบมีโครงสร้างที่ไม่รับประกันเงินต้นที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยมีสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน เมื่อทำการ Subscription คุณสามารถเลือกสินทรัพย์อ้างอิง, สกุลเงินที่ฝาก, จำนวน Subscription และวันที่ครบกำหนด (Delivery Date) ได้ ผลตอบแทนของคุณจะคิดเป็นสกุลเงินที่ฝากหรือสกุลเงินสำรองโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านล่าง
ผลิตภัณฑ์ Dual Investment มีสองประเภท: "Up-and-Exercised" และ "Down-and-Exercised"
1. สำหรับผลิตภัณฑ์ Up-and-Exercised
หาก Settlement Price (ราคาชำระ) สูงกว่า Strike Price (Up) ผลิตภัณฑ์นั้นจะ "ถูกดำเนินการ (Exercised)"
 • ผลิตภัณฑ์จะ "ถูกดำเนินการ (Exercised)" หาก Settlement Price Strike Price
 • ผลิตภัณฑ์จะ "ไม่ถูกดำเนินการ (Not Exercised)" หาก Settlement Price < Strike Price
2. สำหรับผลิตภัณฑ์ Down-and-Exercised
หาก Settlement Price (ราคาชำระ) ต่ำกว่า Strike Price (Down) ผลิตภัณฑ์นั้นจะ "ถูกดำเนินการ (Exercised)"
 • ผลิตภัณฑ์จะ "ถูกดำเนินการ (Exercised)" หาก Settlement Price Strike Price
 • ผลิตภัณฑ์จะ "ไม่ถูกดำเนินการ (Not Exercised)" หาก Settlement Price > Strike Price
สำหรับผลิตภัณฑ์ Dual Investment ทั้งสองประเภท คุณจะได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินที่ฝาก หากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกดำเนินการ (Not Exercised) และคุณจะได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินสำรอง (alternate currency) หากผลิตภัณฑ์ถูกดำเนินการ (Exercised)
ผลิตภัณฑ์ที่ Subscribe แต่ละรายการจะมีวันที่ครบกำหนด (Delivery Date) เราจะใช้ราคา Spot ณ เวลา 08:00 น. (UTC) ของวันที่ครบกำหนดเป็น Settlement Price (ราคาชำระ) *โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วิธีสมัครใช้งาน Binance Dual Investment

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Binance ของคุณ แล้วเลือก [การเงิน / Finance] - [Binance Earn] - [อัตราผลตอบแทนสูง / High Yield]
2. เลื่อนลงและหา [Dual Investment] แล้วเลือก [ดูเพิ่มเติม / View More]
3. คุณจะพบผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงที่แตกต่างกัน เช่น BTC, BUSD และ USDT
แต่ละผลิตภัณฑ์จะมี Strike Price, วันที่ครบกำหนด (Delivery Date) และผลตอบแทนต่อปี (APY) ที่แตกต่างกัน เมื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณ Subscribe หมดอายุ ระบบจะชำระคริปโตเข้าไปใน [Spot Wallet] ของคุณภายใน 48 ชั่วโมง
*โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถ Redeem Dual investment ได้ก่อนกำหนด

ฉันจะคำนวณผลตอบแทนได้อย่างไร

 • เมื่อผลิตภัณฑ์ "ถูกดำเนินการ (Exercised)" จำนวน Subscription และรายได้ดอกเบี้ยของคุณจะ Convert เป็นสกุลเงินสำรองโดยมี Strike Price เป็นอัตรา Conversion สูตรด้านล่างจะแสดงถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจะได้รับ:
Up-and-Exercised:
(Subscription Amount * Strike Price) * [1 + (APY% * Deposit Days / 365)]

Down-and-Exercised:
(Subscription Amount / Strike Price) * [1 + (APY% * Deposit Days / 365)]

 • เมื่อผลิตภัณฑ์ "ไม่ถูกดำเนินการ (Not Exercised)" ระบบจะไม่ Convert จำนวน Subscription และรายได้ดอกเบี้ยของคุณ แล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนในสกุลเงินที่ฝาก สูตรด้านล่างจะแสดงถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจะได้รับ:
Subscription Amount * [1 + (APY% * Deposit Days / 365)]
ตัวอย่างที่ 1
Bob ลงทุน 1 BTC ใน Binance Dual Investment ด้วย “Up-and-Exercised” Position ราคา BTC อยู่ที่ $30,000 และเขาได้ Subscribe ผลิตภัณฑ์ 30 วัน โดยมี Yield (อัตราผลตอบแทน) 40% ต่อปี และตั้ง Strike Price ไว้ที่ $40,000
เมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุใน 30 วันต่อมา Bob จะมีสิทธิได้ผลตอบแทนแบบใดแบบหนึ่งจากสองกรณี:
กรณีที่ 1: BTC สูงกว่า $40,000
 • Bob ได้รับมูลค่า 1 BTC ของเขากลับมาเป็น BUSD พร้อม Yield (อัตราผลตอบแทน) 40%
  • ทั้งหมดที่ได้รับ: 1*40,000*[1+(40%*30/365)] = 41,315 BUSD
กรณีที่ 2: BTC ต่ำกว่า $40,000
 • ผลิตภัณฑ์ “ไม่ถูกดำเนินการ (Not Exercised)” Bob ได้รับ 1 BTC คืนพร้อม Yield (อัตราผลตอบแทน) 40% ต่อปี
  • ทั้งหมดที่ได้รับ: 1 BTC*[1+(40%*30/365)] = 1.03288 BTC
ตัวอย่างที่ 2
Alice ลงทุน 100 BUSD ใน Binance Dual Investment ด้วย “Down-and-Exercised” Position ราคา BTC อยู่ที่ $30,000 และเธอได้ Subscribe ผลิตภัณฑ์ 30 วัน โดยมี Yield (อัตราผลตอบแทน) 40% ต่อปี และตั้ง Strike Price ไว้ที่ $20,000
เมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุใน 30 วันต่อมา Alice จะมีสิทธิได้ผลตอบแทนแบบใดแบบหนึ่งจากสองกรณี:
กรณีที่ 1: BTC สูงกว่า $20,000
 • ผลิตภัณฑ์ “ไม่ถูกดำเนินการ (Not Exercised)” Alice ได้รับ 1 BTC คืนพร้อมกับ Yield (อัตราผลตอบแทน) 40% ต่อปี
  • ทั้งหมดที่ได้รับ: 100*[1+(40%*30/365)] = 104 BUSD
กรณีที่ 2: BTC ต่ำกว่า $20,000
 • Alice ได้รับมูลค่า 100 BUSD ของเธอกลับมาเป็น BTC พร้อม Yield (อัตราผลตอบแทน) 40%
  • ทั้งหมดที่ได้รับ: 100/20,000*[1+(40%*30/365)] = 0.0052 BTC

คำถามที่พบบ่อย

1. Strike Price และ APY คงที่หรือไม่

Strike Price จะคงที่และไม่เปลี่ยนแปลง ในบางครั้ง ระบบอาจหยุดรับ Subscription ใหม่ชั่วคราวหากผลิตภัณฑ์มี Strike Price ที่ใกล้เคียงกับราคา Spot อ้างอิงในปัจจุบันมากเกินไป
APY เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมักขึ้นอยู่กับ Strike Price, วันฝากที่เหลือ และความผันผวนของราคาเป็นหลัก เมื่อคุณ Subscribe ผลิตภัณฑ์ Dual Investment แล้ว APY จะถูกล็อคไว้ตลอดวันที่ฝากสินทรัพย์และจะไม่เปลี่ยนแปลงอีก

2. ฉันจะดู Order ของฉันได้อย่างไร?

โปรดไปที่ [Orders] > [ประวัติ Earn / Earn History] > [Dual Investment] คุณสามารถดูรายการ Subscription และ Redemption ล่าสุดได้ที่นี่

3. ฉันจะได้รับผลตอบแทนเมื่อใด

ผลิตภัณฑ์ที่ Subscribe แต่ละรายการจะมีวันที่ครบกำหนด (Delivery Date) เราจะใช้ราคา Spot ณ เวลา 08:00 น. (UTC) ของวันที่ครบกำหนดเป็น Settlement Price (ราคาชำระ) ระบบจะโอนผลตอบแทนของคุณไปยังบัญชี Spot ของคุณภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่ 08:00 น. (UTC) ผลิตภัณฑ์ Dual investment ไม่สามารถ Redeem ได้ก่อนกำหนด คุณสามารถรับผลตอบแทนได้หลังจากวันที่ครบกำหนด (Delivery Date) เท่านั้น และไม่สามารถรับได้ก่อนหน้านี้

4. ฉันสามารถยกเลิก Subscription ของฉันได้หรือไม่

ขออภัย คุณไม่สามารถยกเลิก Subscription เมื่อคุณได้ Subscribe แล้ว โปรดอ่านข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อน Subscribe

5. “Strike Price”, “สินทรัพย์อ้างอิง”, “สกุลเงินที่ฝาก”, “สกุลเงินสำรอง”, “วันที่ฝาก” และ “Settlement Price (ราคาชำระ)” คืออะไร

Strike Priceคือราคาที่ตั้งไว้เป็นตัวกำหนดการ Convert จากสกุลเงินที่ฝากเป็นสกุลเงินสำรองในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกดำเนินการ (Exercised)
สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset)คือสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Dual Investment ตัวอย่างเช่น หากคุณอ้างอิงตาม BTC Spot Price และ BTC Strike Price สินทรัพย์อ้างอิงในที่นี้คือ BTC
สกุลเงินที่ฝากคือสกุลเงินที่คุณใช้ในการ Subscribe ผลิตภัณฑ์ Dual investment
สกุลเงินสำรอง (Alternate Currency)สกุลเงินที่คุณจะได้รับหากผลิตภัณฑ์ถูกดำเนินการ (Exercised)
วันที่ฝากจำนวนวันที่เหลือจนกว่าจะถึงวันที่ครบกำหนด (Delivery Date)
Settlement Price (ราคาชำระ)ราคา Spot ณ เวลา 08:00 น. (UTC) ของวันที่ครบกำหนด (Delivery Date) Settlement Price และ Strike Price เป็นตัวกำหนดว่าผลิตภัณฑ์จะถูกดำเนินการ (Exercised) หรือไม่

6. เรามีผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างใน Dual investment

ในปัจจุบัน เรามีสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ 2 ประเภทคือ BTC และ ETH
ตารางด้านล่างสรุปถึงรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรามีใน Dual Investment
บทความที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อผลิตภัณฑ์ Dual investment