ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
ประกาศ
Latest Binance News
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

BNB & BUSD DeFi Staking Products Available With Up To 60% APR on Binance

Binance
2020-09-11 09:34
Fellow Binancians,
Binance Staking is opening BNB and BUSD product subscriptions for DeFi Staking on 2020/09/11 13:00 PM (UTC). BNB and BUSD is used for Curve staking with an APR of up to 60%
Product List (DeFi Staking)
Digital AssetsTerm to MaturitySingle Subscribe LimitTotal Locked Staking LimitStandard Annualized Interest RateMinimum Locked AmountUnlock Period
BNBFlexible Locked500 BNB250,000 BNB60%10 BNB1 Day
BUSDFlexible Locked10,000 BUSD2,000,000 BUSD50%100 BUSD1 Day
Please note:
  • Users can view their DeFi Staking assets by going to Wallets > Savings > DeFi Staking.
  • Once your BNB tokens are locked-up using a DeFi Staking product, your BNB will no longer be counted towards your average BNB calculations for various activities on Binance.
  • DeFi Staking FAQ
Risk Warning: Binance strives to offer its users only the best DeFi Staking projects. However, Binance only acts as a platform to showcase projects and provide users with related services, such as accessing assets on DeFi projects through a proxy and distributing earnings, etc. Binance will not assume liability for any losses incurred due to project on-chain contract security issues.
Thanks for your support!
Binance Team
2020/09/11
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:
Find us on
บทความที่เกี่ยวข้อง
Binance Adds AUCTION, C98 & DEXE and Launches Stablecoins Promotion on Isolated Margin