ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
ประกาศ
Latest Binance News
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

Update to Binance Futures API

Binance
2021-01-04 07:47
Fellow Binancians,
In order to further improve user experience and protect our customers, we have updated the API for Binance Futures, particularly the parts related to several FAPI/DAPI endpoints' request weights of IP limits.
This update has taken effect on 2021/01/04 7:00 (UTC). Please adjust the program to avoid unnecessary impact on trading and other behaviors via API endpoints.
1. The following FAPI/DAPI endpoints will use new weight rules based on the parameter "LIMIT" in the request:
LIMITWeight
1 ≤ LIMIT ≤ 100
1
100 < LIMIT ≤ 500
2
500 < LIMIT ≤ 1,000
5
LIMIT > 1,000
10
FAPI:
 • GET /fapi/v1/klines
 • GET /fapi/v1/lvtKlines
 • GET /fapi/v1/continuousKlines
DAPI:
 • GET /dapi/v1/klines
 • GET /dapi/v1/continuousKlines
 • GET /dapi/v1/indexPriceKlines
 • GET /dapi/v1/markPriceKlines
2. The following FAPI/DAPI endpoints' weights will be updated to 20:
FAPI:
 • GET /fapi/v1/aggTrades
 • GET /fapi/v1/historicalTrades
 • GET /fapi/v1/allForceOrders
 • GET /fapi/v1/forceOrders
DAPI:
 • GET /dapi/v1/aggTrades
 • GET /dapi/v1/historicalTrades
 • GET /dapi/v1/allForceOrders
 • GET /dapi/v1/forceOrders
For more information, please refer to the detailed API documentation here.
Thanks for your support!
Binance Team
2021/01/04
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:
Find us on
บทความที่เกี่ยวข้อง
Binance Completes the Second Round of APENFT (NFT) Airdrop Distribution to TRON (TRX), BitTorrent (BTT), and JUST (JST) Holders