ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
ประกาศ
Latest Binance News
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

Convert & OTC Portal Now Available on the Binance App

Binance
2021-01-20 11:37
Fellow Binancians,
Binance is pleased to announce that the Convert & OTC Portal can now be used on the Binance mobile and desktop apps. To use the portal, please download or update to the latest version of the app (iOS 2.24.0 / Android 1.35.0). The portal is a live request for quotation (RFQ) platform in which you can easily convert over 40 different assets. Once trades are confirmed, you will receive quick settlements directly into your Binance account. Zero trading fees will be charged.
Read more about the benefits of conducting larger OTC-size trades on the portal here.
Please note that standard exchange withdrawal limits apply.
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021/01/20
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on
บทความที่เกี่ยวข้อง
Binance Concludes 7 Promos: 999 Tokens Mega Reward Challenge, KAVA Ecosystem and DOT Trading Competitions, and More