ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
ประกาศ
Latest Binance News
บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

Binance Liquid Swap Adds AVA/BTC Liquidity Pool

Binance
2021-09-10 05:10
Fellow Binancians,
We’re excited to announce that Binance Liquid Swap has opened the AVA/BTC liquidity pool.
Add liquidity to the AVA/BTC liquidity pool now, and get a share of 31,000 AVA in yield-farming rewards. The rewards are determined by your acquired share to the total pool share. Users will receive regular yield-farming rewards when the rewards of 31,000 AVA are distributed.
Notes:
  • Adding funds to a liquidity pool carries certain risks. The token distribution returned to you upon removal may differ from your initial input.
  • When adding funds to or removing funds from a liquidity pool, some transaction fees may be incurred. For further details, please refer to the guides below.
Guides and Related Materials:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-09-10
Find us on
Note: This announcement was updated on 2021-09-10 to reflect changes on AVA rewards.
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.
บทความที่เกี่ยวข้อง
Wallet Maintenance for Multiple Networks - 2021-10-26