ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
เกี่ยวกับ Binance
เกี่ยวกับร่วมงานกับเราสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน
ร่วมงานกับ Binance
เข้าร่วมภารกิจของเราเพื่อเพิ่มอิสรภาพทางการเงิน
ดูตำแหน่งที่ว่าง
ค่านิยมของเรา
ค่านิยมหลักของ Binance ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ การตัดสินใจ และการดำเนินการของเรา อีกทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรในทีมนานาชาติที่มีความหลากหลาย
ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน
เราปกป้องผู้ใช้ของเราโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้เป็นอันดับแรกและให้บริการที่มีคุณภาพ
การทำงานร่วมกัน
เราสื่อสารกันอย่างเปิดเผย
เราทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้าง Ecosystem ร่วมกัน
ฮาร์ดคอร์
เรามุ่งไปที่ผลลัพธ์ เราทำสิ่งต่างๆให้ลุล่วง
เรามีความกระตือรือร้นและทำงานกันอย่างหนัก
เมื่อเราล้มเหลวเราเรียนรู้เร็วและลุกขึ้นเอง
อิสรภาพ
เราดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นอิสระ
เราเสริมพลังให้คนรอบข้าง
ทีมของเรามีความหลากหลายและเราท้าทายสภาพที่เป็นอยู่
ความซื่อสัตย์
เรารับผิดชอบต่อการกระทำของเรา
เมื่อเราทำผิดเราจะแก้ไข
เราปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเสมอ เราไม่เคยทำผิดหลักจริยธรรม
ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน
เราปกป้องผู้ใช้ของเราโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้เป็นอันดับแรกและให้บริการที่มีคุณภาพ
ฮาร์ดคอร์
เรามุ่งไปที่ผลลัพธ์ เราทำสิ่งต่างๆให้ลุล่วง
เรามีความกระตือรือร้นและทำงานกันอย่างหนัก
เมื่อเราล้มเหลวเราเรียนรู้เร็วและลุกขึ้นเอง
อิสรภาพ
เราดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นอิสระ
เราเสริมพลังให้คนรอบข้าง
ทีมของเรามีความหลากหลายและเราท้าทายสภาพที่เป็นอยู่
ความซื่อสัตย์
เรารับผิดชอบต่อการกระทำของเรา
เมื่อเราทำผิดเราจะแก้ไข
เราปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเสมอ เราไม่เคยทำผิดหลักจริยธรรม
การทำงานร่วมกัน
เราสื่อสารกันอย่างเปิดเผย
เราทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้าง Ecosystem ร่วมกัน
50+
สัญชาติ
2000+
พนักงาน
20+
สถานที่
เลือกทีมของคุณ
เลือกทีมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและประสบการณ์ของคุณมากที่สุดเพื่อดูตำแหน่งงานที่ว่างอยู่
การพัฒนาธุรกิจ
การสื่อสาร
ฝ่ายบริการลูกค้า
ข้อมูลและการวิจัย
ฝ่ายบรรณาธิการและวิดีโอ
วิศวกรรม
การเงินและการบริหาร
กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การตลาด
การดำเนินงาน กลยุทธ์ และการบริหารโครงการ
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
กลยุทธ์เชิงปริมาณ
ฝ่ายช่วยเหลือด้านความปลอดภัยและไอที
ชม.
การฝึกงาน
ทำงานกับเรา
เติบโตไปกับ Binance
เคล็ดลับความสำเร็จของเราคืออะไร? คนของเรามีดีเอ็นเอร่วมกันของบุคคลที่มีความสามารถ ทำงานอย่างหนักและมีใจรักในทีมที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เติบโตไปกับ Binance
เคล็ดลับความสำเร็จของเราคืออะไร? คนของเรามีดีเอ็นเอร่วมกันของบุคคลที่มีความสามารถ ทำงานอย่างหนักและมีใจรักในทีมที่มีชื่อเสียงระดับโลก
สร้างแรงบันดาลใจผ่านนวัตกรรม
โอบกอดอนาคตด้วยความท้าทาย จัดการกับการรับ Cryptocurrency ที่รวดเร็ว, Blockchain และเทคโนโลยี distributed ledger ไปใช้กับ บริษัทชั้นนำในพื้นที่ของคริปโต
เติมเต็มช่องว่างที่ Binance
พลิกโฉมผลิตภัณฑ์และบริการของเราด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในความสำเร็จ เชื่อมต่อกับผู้คนในสภาพแวดล้อมที่ขยายตัวซึ่งให้ผลตอบแทนการเติบโตส่วนบุคคล
ทำไมต้องทำงานที่นี่
เราภูมิใจที่จะมอบสิทธิประโยชน์ในการแข่งขันที่จะช่วยให้มีอาชีพที่ดีและสมบูรณ์ที่ Binance
เงินเดือนที่แข่งขันได้
ทางเลือกที่จะรับเป็น crypto
ประกันสุขภาพ
ชั่วโมงการทำงานที่มีความยืดหยุ่น
ทำงานแบบ remote ในหลายบทบาท
วันหยุดที่บริษัทมอบให้
กิจกรรมการสร้างทีม
และสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย
การเรียนรู้และการพัฒนาโปรแกรม
เรียนภาษาฟรี
รองรับการย้ายสถานที่
อาชีพระดับกลางที่คุณโอนย้ายได้ในระดับนานาชาติ
เราจ้างงานอย่างไร
กระบวนการสัมภาษณ์โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์และมีการสัมภาษณ์ 4 ครั้ง
การตรวจสอบใบสมัคร
01
การสัมภาษณ์
02
ข้อเสนอ
03
เริ่มทำงาน
04
เปลี่ยนแปลงโลกไปกับเรา