ข้อมูลเกี่ยวกับ Quarterly Futures Contract

Binance
2021-02-18 03:33
สัญญา Quarterly Futures คืออะไร
วิดีโอสาธิต
สัญญา Quarterly Futures คือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่กำหนด (Delivery Date) ในอนาคต ข้อแตกต่างจากสัญญา Perpetual Futures คือ สัญญา Quarterly Futures จะมีวันหมดอายุ
เมื่อครบกำหนดของสัญญา Quarterly Futures ทั้งผู้ซื้อ (ใน Long Position) และผู้ขาย (ใน Short Position) ในสัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) จะมีค่าเท่าใด ผู้ซื้อจะได้กำไรหากราคาชำระ (Settlement Price) สูงกว่า Entry Price ในขณะที่ผู้ขายจะได้กำไร เมื่อราคาชำระต่ำกว่า Entry Price
BTCUSD Quarterly 0925 Futures Contract
สัญญา Quarterly Futures แรกที่เปิดตัวโดย Binance Futures คือ BTCUSD Quarterly 0925 ชื่อ Ticker จะระบุถึงสินทรัพย์อ้างอิงและวันหมดอายุ
BTCUSD Quarterly 0925 Futures Contract ได้รับการเสนอราคาและชำระเป็นโทเค็น BTC ที่กำหนด BTCUSD Quarterly 0925 Futures Contract ใช้โทเค็น BTC เป็นหลักประกัน (Collateral) เพื่อให้ครอบคลุมหลักประกันนี้ คุณต้องมีโทเค็น BTC ก่อนจึงจะเริ่มเทรดได้
BTCUSD Quarterly 0925 Futures Contract จะหมดอายุ ณ วันศุกร์สุดท้ายของช่วงระยะเวลาสามเดือนที่สอดคล้องกัน ในตัวอย่างนี้ วันที่หมดอายุคือ 25 กันยายน 2020 เวลา 08:00:00 UTC ค่าธรรมเนียม Settlement (การจ่ายชำระ) จะคำนวณเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียม Taker สำหรับ Position ทั้งหมดที่ชำระในวันที่ครบกำหนด (Delivery Date)
Binance Quarterly Futures คือสัญญาประเภท Cash-Delivered ซึ่งเรียกได้อีกอย่างว่า Cash Settlement ในกรณีนี้ เมื่อครบกำหนดของสัญญา จะไม่มีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) โดยตรงทันที หากแต่ Position ที่เปิดไว้ทั้งหมดจะได้รับการชำระด้วย Settlement Price (Moving Average Price ในชั่วโมงก่อนหน้าโดยอิงตามดัชนี)
หากเราให้บริการสัญญา Quarterly Futures เพิ่มเติมสำหรับการเทรด เราจะประกาศอย่างเป็นทางการล่วงหน้า
รายละเอียดของสัญญา BTCUSD Quarterly 0925 Futures Contract
  • Size Unit:
Binance Futures ใช้ "สัญญา" เป็นหน่วยมาตรฐานสำหรับ Size ของ Position ในสัญญา Quarterly Futures ตัวอย่างเช่น BTCUSD Quarterly 0925 ด้านล่างมี 10 สัญญาของ Long Position ในขณะที่มี 20 สัญญาของ Short Position
  • Contract Multiplier:
Contract Multiplier จะแสดงมูลค่าของสัญญา สัญญา BTCUSD Quarterly 0925 แต่ละรายการมีมูลค่า 100 USD ตัวอย่าง Position ด้านบนแสดงถึง BTCUSD Quarterly 0925 Long มูลค่า 1,000 USD (100 USD x 10 สัญญา) และ BTCUSD Quarterly 0925 Short มูลค่า 2,000 USD (100 USD x 20 สัญญา)
  • Notional Value:
Notional Value คือ มูลค่าของสัญญา Futures ในรูปคริปโต Notional Value ของ BTCUSD Quarterly 0925 จะอยู่ในรูป BTC
Notional Value ของสัญญาจะคำนวณด้วยการคูณ Contract Unit กับ Contract Multiplier และหารด้วย Mark PriceBinance Futures จะใช้ Notional Value ในการคำนวณ Margin, ค่าธรรมเนียมการเทรด, ค่าธรรมเนียมการชำระเมื่อครบกำหนด และ PNL ที่กำหนดสำหรับกิจกรรมต่างๆ
ตัวอย่างเช่น Notional Value ของ BTCUSD Quarterly 0925 Long Position จะเท่ากับ
(Contract Size x Contract Multiplier) / Entry Price
= (10 Contracts x 100 USD) / 10,104 USD
= 0.09897 BTC (เมื่อถ่ายสแนปชอต)
  • Unrealized และ Realized PNL
Realized PNL หมายถึงผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมการเทรดที่เสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่ Unrealized PNL หมายถึงผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นขณะที่ธุรกรรมดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ใช้ A เปิด 10 สัญญาของ BTCUSD Quarterly 0925 Long Position แล้วนั้น Unrealized PNL จะเท่ากับ 0.0007 BTC เมื่อผู้ใช้ A ปิด Position แล้วจะมีเพียงผู้ใช้ A เท่านั้นที่ได้รับ Realized PNL จำนวน 0.0007 BTC
Unrealized PNL (BTC)
= Contract Size x Contract Multiplier x (1 / Entry Price - 1 / Mark Price)
= 10 Contracts x 100 USD x (1 / 10,104 USD - 1 / 10,175.8 USD)
= 0.0007 BTC
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายละเอียดของสัญญา Quarterly Futures
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Binance Quarterly Futures คุณสามารถอ่านคำอธิบายได้ที่ Binance Academy ของเรา: Quarterly Futures คืออะไรและจะเทรดได้อย่างไร
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Futures มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดผลกำไรจำนวนมาก คุณก็มีสิทธิ์ขาดทุนจำนวนมากเช่นกัน