คู่มือโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Binance

Binance
2021-04-20 06:50
สัมผัสวิธีใหม่ในการรับคริปโตโดยไม่ต้องลงมือเทรดด้วยการเชิญเพื่อนของคุณเข้าร่วมชุมชน Binance เชิญเพื่อนเเล้วรับคริปโตไปด้วยกัน!

กฎโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Binance:

Spot (Margin) และ Futures:

ผู้แนะนำจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากค่าธรรมเนียมเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้รายใหม่ซึ่งได้รับการแนะนำนั้นทำการซื้อขายในตลาด Spot (Margin) หรือตลาด Futures ใดๆ ของ Binance ซึ่งหมายความว่าตอนนี้คุณสามารถเชิญผู้ใช้ได้อย่างอิสระผ่านลิงก์แนะนำเฉพาะสำหรับ Spot หรือ Futures เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นจากทั้งสองรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายให้แก่เพื่อนของคุณได้เมื่อพวกเขาลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์แนะนำของคุณ (เชิญเพื่อนตอนนี้)
ตัวอย่างที่ 1:
ผู้ใช้ A เชิญผู้ใช้ B ผ่านลิงก์แนะนำของ Spot ผู้ใช้ A จะได้รับค่าคอมมิชชั่นการแนะนำจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายของผู้ใช้ B เมื่อผู้ใช้ B ซื้อขายในตลาด Spot, Margin หรือ Futures ของ Binance
*หากต้องการรับค่าคอมมิชชั่นทั้งจาก Spot และ Futures เมื่อแนะนำเพื่อน คุณจะต้องตรวจสอบว่าคุณได้เปิดบัญชี Futures เเล้วหรือไม่ หากคุณแนะนำเพื่อนโดยใช้ลิงก์แนะนำ Spot ของคุณ แต่ยังไม่ได้เปิดบัญชี Futures คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Spot เท่านั้น
ตัวอย่างที่ 2:
ผู้ใช้ A เชิญผู้ใช้ B ผ่านลิงก์แนะนำของ Futures ผู้ใช้ A จะได้รับค่าคอมมิชชั่นการแนะนำจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายของผู้ใช้ B ทุกครั้งที่ผู้ใช้ B ซื้อขายในตลาด Spot, Margin หรือ Futures ของ Binance
อัตราค่าคอมมิชชั่นและ Kickback/ส่วนลด:
Spot:
ยอดคงเหลือ BNB รายวันของผู้แนะนำอัตราการแนะนำพื้นฐาน (Base Referral Rate) ของผู้แนะนำอัตราที่ผู้แนะนำได้รับอัตราที่เพื่อนได้รับ
<500 BNB20%20%0%
15%5%
10%10%
≥500 BNB40%40%0%
35%5%
30%10%
25%15%
20%20%
  • หากยอดเงินคงเหลือในบัญชี BNB เฉลี่ยต่อวันของผู้เเนะนำต่ำกว่า 500 BNB และอัตราการเเนะนำพื้นฐานคือ 20% ผู้เเนะนำสามารถเลือกที่จะแบ่ง 0%, 5% หรือ 10% กับเพื่อนที่เชิญได้
  • หากยอดเงินคงเหลือในบัญชี BNB เฉลี่ยรายวันของผู้เเนะนำคือ 500 BNB หรือมากกว่า และอัตราการเเนะนำพื้นฐานจะเท่ากับ 40% ดังนั้น ผู้เเนะนำสามารถเลือกที่จะแบ่ง 0%, 5%, 10%, 15% หรือ 20% กับเพื่อนที่เชิญได้
  • อัตรา Spot ของค่าคอมมิชชั่นและ Kickback สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการแนะนำผ่านลิงก์ Futures จะกำหนดตามอัตราที่ระบุไว้ใน "ค่าเริ่มต้น" ของลิงก์การแนะนำ Spot
  • กฎการคำนวณยอดคงเหลือ BNB เฉลี่ยรายวัน
  • ดูรายละเอียดกฎการแนะนำเพื่อนสำหรับ Spot ได้ที่นี่
Futures:
ยอดคงเหลือ BNB รายวันของผู้แนะนำอัตราการแนะนำพื้นฐาน (Base Referral Rate) ของผู้แนะนำอัตราที่ผู้แนะนำได้รับส่วนลดของเพื่อนคุณ (Kickback) อัตราสำหรับเดือนแรก
< 500 BNB20%10%10%
≥ 500 BNB30%20%10%
  • หากยอดคงเหลือในบัญชี BNB เฉลี่ยรายวันของผู้เชิญน้อยกว่า 500 BNB อัตราการแนะนำพื้นฐานของผู้เชิญคือ 20% ซึ่งจะแบ่งกับเพื่อน 10% และเหลือ 10% เป็นโบนัสการแนะนำให้กับผู้เชิญ
  • หากยอดคงเหลือในบัญชี BNB เฉลี่ยรายวันของผู้เชิญเท่ากับหรือมากกว่า 500 BNB อัตราการแนะนำพื้นฐานของผู้เชิญจะเท่ากับ 30% ซึ่งจะแบ่งกับเพื่อน 10% และเหลือ 20% เป็นโบนัสการแนะนำให้กับผู้เชิญ
  • ดูกฎการแนะนำเพื่อนโดยละเอียดสำหรับ Futures ได้ที่นี่
การรวมโปรแกรมแนะนำเพื่อนสำหรับ Spot และ Futures:
Binance ได้เชื่อมโยงค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมการซื้อขายสำหรับทั้งโปรแกรมการแนะนำเพื่อนของ Spot และ Futures ในวันที่ 11/05/2020 เวลา 16:00 น. (UTC) ซึ่งหมายความว่าตอนนี้คุณสามารถเชิญผู้ใช้ได้อย่างอิสระผ่านลิงก์แนะนำ Spot หรือลิงก์แนะนำ Futures เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นจากทั้งสองรายการ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงค่าคอมมิชชั่นจะไม่มีผลกับผู้ใช้ที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ Binance ผ่านโปรแกรมแนะนำเพื่อนสำหรับ Spot หรือ Futures ก่อนวันที่ 07/05/2020 เวลา 13.00 น. (UTC)
ดูกฎการแนะนำโดยละเอียดสำหรับโปรแกรมแนะนำเพื่อน Spot และ Futures ซึ่งปรับปรุงใหม่ได้ที่นี่
โปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Binance Pool:
Binance Pool เป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งเป้าเพื่อเพิ่มรายได้ของ Miner เมื่อเพื่อนของคุณสร้างบัญชีของพวกเขาและเริ่มทำการ Mining ใน Binance Pool หลังจากลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์หรือรหัสแนะนำของคุณเเล้ว คุณจะได้รับรางวัลการแนะนำเพื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ค่าธรรมเนียม Pool ของเพื่อนที่แนะนำ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับรางวัลแนะนำเพื่อนจากค่าธรรมเนียมธุรกรรมสำหรับ Spot, Margin และ Futures ได้อีกด้วย
คุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่น 30% เมื่อคุณเชิญเพื่อนมาใช้ Binance Pool ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ 30% ของรายได้ค่าธรรมเนียม Mining Pool ของผู้รับเชิญ อัตราค่าคอมมิชชั่นสุดท้ายจะคำนวณ ดังนี้: Total Estimated Profit x Mining Fee (2.5%) x Commission Rate (30%)
ดูกฎการแนะนำโดยละเอียดสำหรับ Binance Pool ได้ที่นี่
ตัวอย่างที่ 1:
ผู้รับเชิญมีกำไรโดยประมาณเท่ากับ 0.0000697BTC จำนวนคอมมิชชั่นที่คุณได้รับจะคำนวณจากสิ่งต่อไปนี้
Estimated Profit x Mining Fee x Commission Rate = Referral Commission หรือ กำไรโดยประมาณ x ค่าธรรมเนียม Mining x อัตราค่าคอมมิชชั่น
0.0000697 BTC x 2.5% x 30% = 0.00000052 BTC