ภาพรวมของสัญญา Option

Binance
2021-10-13 11:11
วิดีโอสาธิต

Option คืออะไร

Option เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักเทรดสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงได้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะก่อนหรือ ณ วันที่กำหนด Options สามารถใช้กับสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลาย รวมถึงหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี สกุลเงิน คริปโทเคอร์เรนซี หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อื่นๆ วัตถุประสงค์ของการเทรด Options คือการป้องกันความเสี่ยงใน Position ที่มีอยู่หรือเพื่อการเก็งกำไร

ประเภทของ Options

สัญญา Options มี 2 ประภท ได้แก่ Call Option และ Put Option Call Option ช่วยให้นักเทรดสัญญาสามารถซื้อสินทรัพย์อ้างอิงได้ ในขณะที่ Put Option อนุญาตให้เจ้าของสัญญาขายสินทรัพย์อ้างอิงได้ นักเทรดจะซื้อ Call Option โดยคาดหวังว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ในทางกลับกัน นักเทรดจะซื้อ Put Option โดยคาดหวังว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลงในอนาคต
Options สามารถแบ่งประเภทเพิ่มเติมได้เป็น Option สไตล์อเมริกัน และสไตล์ยุโรป ตามวันที่ที่ Option ได้รับการดำเนินการ Option สไตล์อเมริกันอนุญาตให้นักเทรดสามารถดำเนินการ Option ได้ทุกเมื่อก่อนและรวมถึง ณ วันหมดอายุของ Options ในขณะที่ Option แบบยุโรปสามารถดำเนินการได้เฉพาะในวันหมดอายุเท่านั้น

ข้อมูลเฉพาะของสัญญา Options

สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset)สินทรัพย์ที่สัญญา Option ใช้ในการอ้างอิง
ขนาดสัญญา (Contract Size)ขนาดของสัญญา Options หมายถึงจำนวนสินทรัพย์อ้างอิง
Strike Priceหรือที่เรียกว่า Exercise Price เป็นราคาที่นักเทรดสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงได้เมื่อ Options ได้รับการดำเนินการ
Premiumราคาที่นักเทรดต้องจ่ายเพื่อถือ Options
วันหมดอายุวันสุดท้ายที่ Options สามารถดำเนินการได้ ซึ่งหมายความว่านักเทรดสามารถใช้ Options ในวันหมดอายุหรือก่อนหน้านั้นได้
Exercise Styleวันที่สามารถดำเนินการ Options ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Options สไตล์อเมริกัน หรือยุโรป
หากคุณต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา Options โปรดไปที่บทความ สัญญา Options คืออะไร