กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ Appeal (การอุทธรณ์) ในระบบ P2P
Binance
2021-02-25 04:12
* กฎนี้ใช้ได้เฉพาะกับการเทรดที่ไม่ใช้ CNY
การร้องเรียนของผู้ซื้อ
1.Order ถูกยกเลิก:
 • หากระบบยกเลิก Order โดยอัตโนมัติเนื่องจากไม่มีการดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด แต่ผู้ซื้อยังคงชำระเงินแบบออฟไลน์ หรือหลังจากที่ผู้ซื้อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ Order ถูกยกเลิกโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะติดต่อผู้ขายเพื่อขอคืนเงิน หากผู้ขายปฏิเสธที่จะคืนเงิน Binance จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการทำธุรกรรม Binance ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานของผู้ใช้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างกระบวนการ
2.จำนวนเงินที่ชำระไม่ตรงกับยอดที่ระบุใน Order:
 • หากจำนวนเงินจริงที่ผู้ซื้อจ่ายมากกว่ายอด Order และผู้ซื้อ คลิกปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว" เเละ "โอนแล้ว ถัดไป" ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะติดต่อผู้ขายเพื่อขอเงินคืน หากผู้ขายปฏิเสธที่จะคืนเงิน ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุน
3.ผู้ขายไม่ปล่อยคริปโตภายในเวลาที่กำหนด:
 • หากหลังจากที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินสำเร็จโดยใช้วิธีการชำระเงินแบบเรียลไทม์แล้ว แต่ผู้ขายไม่ปล่อยคริปโตภายใน 15 นาที ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะติดต่อผู้ขายเพื่อให้ปล่อยคริปโต หากผู้ขายไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะบังคับให้ปล่อยคริปโตมาให้
 • หากผู้ซื้อใช้วิธีการชำระเงินแบบไม่ทันทีในการชำระเงิน ส่งผลให้ผู้ขายไม่สามารถรับการชำระเงินได้ทันเวลา ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะติดต่อผู้ขายและขอให้ปล่อยคริปโตภายใน 2 วันทำการ หากไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าให้ทันเวลาเพื่อสื่อสารกัน หากผู้ขายไม่ได้ติดต่อเรา จะถือว่าได้รับการชำระเงินแล้ว ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะบังคับให้ปล่อยคริปโต
 • หากผู้ซื้อโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นของผู้ขายหรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ผู้ขายให้มาเพื่อชำระเงิน จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับความเสี่ยงการโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่ถูกต้อง
4.ผู้ขายไม่เต็มใจที่จะปล่อยคริปโตและพยายามที่จะตกลงให้ชำระในราคาที่สูงขึ้น
 • ยกเว้นกรณีที่ราคาต่ำผิดปกติ (-10% market price) ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าจะปล่อย Order ด้วยตนเอง
5.ผู้ซื้อทิ้งโน้ตข้อความพิเศษไว้เมื่อโอนเงิน และผู้ขายไม่ปล่อยคริปโต:
 • หากผู้ซื้อทิ้งโน้ต "สกุลเงินดิจิทัล, C2C/P2P, Binance, BTC" หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อโอนเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะติดต่อผู้ขายเพื่อปล่อยโทเค็นหรือคืนเงิน
6.ภาษาที่ไม่เหมาะสม:
 • สองฝ่ายใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการสนทนา หากฝ่ายนั้นถูกร้องเรียน 2 ครั้งขึ้นไป ฟังก์ชันบางส่วนของบัญชีผู้ใช้จะถูกระงับ
การร้องเรียนของผู้ขาย
1.ผู้ซื้อคลิกที่ "ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว" หรือ "โอนแล้ว ถัดไป"
 • หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินและไม่ได้แสดงหลักฐานการชำระเงินหรือไม่สามารถติดต่อได้ภายในเวลาที่กำหนด ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะยกเลิก Order เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย หาก Order ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีการชำระเงิน 3 ครั้งขึ้นไป ฟังก์ชั่นบางส่วนของบัญชีของผู้ใช้จะถูกระงับ
 • หากผู้ซื้อชำระเงินแต่ผู้ขายไม่ได้รับการชำระเงิน ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะติดต่อผู้ขายเพื่อปล่อยคริปโตภายใน 2 วันทำการ หากไม่มีการปล่อยคริปโตภายในเวลาที่กำหนด ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance จะบังคับปล่อยคริปโต หากไม่สามารถปล่อยคริปโตได้ตามปกติ ผู้ขายจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเเจ้งกรณีดังกล่าว หากไม่ได้ติดต่อจะถือว่าได้รับการชำระเงินแล้ว
2.ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันหรือจำนวนเงินที่ชำระไม่ตรงกัน:
 • บัญชีการชำระเงินและข้อมูลที่ยืนยันแล้วไม่ตรงกัน: หากชื่อบัญชีการชำระเงินของผู้ซื้อ (เช่น บัตรธนาคาร) ไม่ตรงกับชื่อที่ยืนยันแสดงว่าผู้ซื้อละเมิดกฎและไม่สามารถปล่อยคริปโตให้ได้ ผู้ขายจำเป็นต้องคืนเงินและ Order จะถูกยกเลิก
 • หากผู้ซื้อชำระเงินน้อยกว่ายอด Order แล้วคลิกที่ปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว" หรือ "โอนแล้ว ถัดไป" และยังไม่ได้ชำระเงินส่วนที่เหลือหรือไม่สามารถติดต่อได้ภายในช่วงเวลาที่หน่วยงานกำหนด เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ขาย ผู้ขายจำเป็นต้องคืนเงินและ Order จะถูกยกเลิก
3.ปล่อยคริปโตก่อนได้รับการชำระเงิน: ผู้ขายไม่ได้ยืนยันว่าตนได้รับการชำระเงินหรือไม่และปล่อยคริปโตก่อนที่จะได้รับการชำระเงิน:
 • ผู้ขายจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยส่งคำขอและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
 • ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการปล่อยคริปโตก่อนหน้านี้ แพลตฟอร์มไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับสินทรัพย์คืน
4.ภาษาที่ไม่เหมาะสม:
 • สองฝ่ายใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการสนทนา หากฝ่ายนั้นถูกร้องเรียน 2 ครั้งขึ้นไป ฟังก์ชันบางส่วนของบัญชีผู้ใช้จะถูกระงับ