วิธีใช้ Binance Loans

Binance
2021-07-05 03:34
วิดีโอสาธิต

วิธีการยืม

1. คลิก [Finance / การเงิน] - [Crypto Loans / การกู้ยืมคริปโต] เมื่อต้องการเริ่มกู้ยืม:
  • เลือกสินทรัพย์ที่คุณต้องการยืมและป้อนจำนวนที่จะยืม
  • เลือกสินทรัพย์ค้ำประกัน (Collateral Asset) และป้อนจำนวนหลักประกัน
  • เลือกข้อกำหนดระยะเวลาการยืม
  • หลังจากยืนยันจำนวนที่ต้องการกู้ หลักประกัน ดอกเบี้ย การชำระคืน และอื่นๆ แล้ว ให้คลิก [Start Borrowing Now / เริ่มยืมตอนนี้]
2. ยืนยันข้อมูลทั้งหมดในป๊อปอัปการยืนยัน Order (Order Confirmation) อ่านข้อมูลโดยละเอียดและยอมรับข้อตกลงการบริการของ Binance Loans และคลิก [Confirm / ยืนยัน]

วิธีปรับอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าหรือ Loan-To-Value (LTV)

1. คลิก [Ongoing Orders / Order ที่ดำเนินการอยู่] - [Adjust LTV / ปรับ LTV]
2. คุณสามารถย้ายแถบ LTV เพื่อปรับ LTV หรือเพิ่ม/ลบจำนวนหลักประกัน (Collateral) ด้วยตนเอง
3. คลิก [Add Collateral / เพิ่มหลักประกัน] หรือ [Remove Collateral / ลบหลักประกัน] เพื่อยืนยันการปรับค่า LTV

วิธีการชำระคืน

1. คลิก [Ongoing Orders / Order ที่ดำเนินการอยู่] - [Repay / ชำระคืน]
2. คุณสามารถป้อน [Repayment Amount / จำนวนเงินที่ชำระคืน] โดยตรงหรือเลือกอัตราส่วนการชำระคืน
3. ตรวจสอบรายละเอียดและคลิก [Confirm Repayment / ยืนยันการชำระคืน]
4. คุณจะเห็นข้อความยืนยันหลังจากดำเนินการชำระคืนเรียบร้อยแล้ว

วิธีตรวจสอบ Order และประวัติการกู้ยืม

1. คลิก [Orders] - [Loan History / ประวัติการกู้ยืม] 
2. คุณสามารถคลิกเพื่อเปิดแท็บ [Loan History / ประวัติการกู้ยืม] เพื่อตรวจสอบ:
  • Order การกู้ยืม
  • ประวัติการชำระคืน
  • ประวัติการปรับ LTV
  • ประวัติ Liquidation (การบังคับขาย)
  • ประวัติการกู้ยืม

ค่าธรรมเนียม Liquidation (การบังคับขาย)

หากมีการบังคับขาย จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Liquidation 2% จากยอดเงินกู้ทั้งหมด