วิธีใช้ BNB เพื่อชำระดอกเบี้ยในบัญชี Cross Margin

Binance
2021-04-19 05:52
ตอนนี้คุณสามารถใช้ BNB เพื่อชำระดอกเบี้ยในบัญชี Cross Margin ของคุณพร้อมรับส่วนลด 5%
ในการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Binance ของคุณแล้วไปที่ [Wallet] - [Margin Wallet]
ดอกเบี้ยทั้งหมดที่สะสมจากเงินกู้ของคุณจะแสดงในคอลัมน์ [ดอกเบี้ย / Interest] ของสินทรัพย์ BNB โปรดทราบว่าดอกเบี้ยของโทเค็นอื่นๆ ที่คำนวณก่อนเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้จะไม่รวมอยู่ด้วย 
หากต้องการเปิดใช้งานการใช้ BNB เพื่อชำระดอกเบี้ย ให้สลับปุ่มที่อยู่ถัดจาก [ใช้ BNB สำหรับดอกเบี้ย / Using BNB For Interest] 
หมายเหตุ:
หากคุณยืมมากกว่าหนึ่งโทเค็น ฟังก์ชันนี้จะมีผลใช้กับโทเค็นทั้งหมด
หากคุณใช้ BNB เพื่อชำระดอกเบี้ยสำหรับ Fund ที่คุณยืมเพื่อการเทรดแบบ Cross Margin ดอกเบี้ยทั้งหมดจะถูกคำนวณเป็น BNB ไม่ว่าคุณจะมียอดคงเหลือ BNB ในบัญชี Cross Margin เท่าใด 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักค่าธรรมเนียม BNB โปรดดูที่ตารางอัตราค่าธรรมเนียม