วิธีปรับเลเวอเรจสำหรับสัญญาของคุณ

Binance
2021-02-24 14:02
Binance รองรับธุรกรรมที่มีเลเวอเรจสูงด้วยการใช้กลไกควบคุมความเสี่ยงและโมเดลการชำระ (Settlement) ที่ซับซ้อน โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะตั้งเลเวอเรจไว้ที่ 20x คุณสามารถปรับเลเวอเรจได้ตามที่คุณต้องการ ยิ่งเลเวอเรจสูง มูลค่าของ Position ของนักเทรดก็จะต่ำลง
ข้อควรทราบที่สำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป Binance Futures จะกำหนดขีดจำกัดเลเวอเรจสำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชี Futures ที่ลงทะเบียนไว้น้อยกว่า 60 วัน โดยระบบจะบังคับใช้ขีดจำกัดเลเวอเรจต่อไปนี้:
  • นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้ใช้ใหม่ที่มีบัญชี Futures ที่ลงทะเบียนไว้น้อยกว่า 60 วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิด Position ที่มีเลเวอเรจเกิน 20x
  • ขีดจำกัดเลเวอเรจใหมนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันที่มีบัญชี Futures ที่ลงทะเบียนไว้น้อยกว่า 60 วัน:
    • ผู้ใช้ที่มี Position เปิดอยู่พร้อมด้วยเลเวอเรจ 20x จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับเลเวอเรจของ Position ที่เปิดอยู่ให้เกินกว่า 20x
    • ผู้ใช้ที่มี Position เปิดอยู่พร้อมด้วยเลเวอเรจมากกว่า 20x อาจเลือกที่จะรักษาระดับเลเวอเรจไว้ แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเลเวอเรจของ Position ให้มากกว่านี้ พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ลดเลเวอเรจของ Position ที่เปิดอยู่เป็น 20x หรือต่ำกว่าเท่านั้น
  • สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มี Position เปิดอยู่ เลเวอเรจของ Position ใหม่ทั้งหมดต้องไม่เกิน 20x
  • ขีดจำกัดเลเวอเรจสำหรับผู้ใช้ใหม่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นหลังจากลงทะเบียนเกินระยะเวลา 60 วัน
หากต้องการทราบคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเลเวอเรจ โปรดดูที่:
1. หากต้องการปรับเลเวอเรจของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน [20x] ในอินเทอร์เฟซการเทรด Futures ของคุณ
2. ต่อมา คุณจะเห็นหน้าจอปรับเลเวอเรจปรากฏขึ้น โปรดทราบว่าหากคุณไม่ปรับเลเวอเรจใดๆ ก่อน Place Order ค่าเลเวอเรจเริ่มต้นของระบบจะอยู่ที่ 20x
3. คุณสามารถปรับค่าเลเวอเรจหลายรายการได้โดยการย้าย Indicator หรือคลิกไอคอน [+] หรือ [-] หลังปรับเลเวอเรจแล้ว ให้คลิก [ยืนยัน]
4. หลังปรับเลเวอเรจเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นเลเวอเรจใหม่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลเวอเรจที่คุณเลือกนั้นถูกต้องก่อน Place Order