ประเภทของ Order ใน Binance Futures

Binance
2021-01-21 06:05
ในปัจจุบัน Binance Futures รองรับ Order ทั้งหมด 7 ประเภท:
1. Limit Order
2. Market Order
3. Stop-Limit Order
4. Stop Market Order
5. Trailing Stop Order
6. Post Only Order
7. Limit TP/SL Order (Strategy Order)
ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่าต่างๆ จาก [การตั้งค่า / Preference] ก่อน Place Order:
  • การยืนยัน Order: เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณจะต้องทำการยืนยัน Order ทุกครั้งที่ส่ง Order 
  • Position Mode: คุณสามารถเลือก [One-way Mode] หรือ [Hedge Mode] สำหรับสัญญาของคุณ 
  • การคุ้มครองราคา (Price Protection): หลังเปิดใช้งานแล้ว หากส่วนต่างระหว่าง Last Price และ Mark Price ของสัญญามีค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อ SL/TP Order ถึงราคา Trigger ระบบจะไม่ทริกเกอร์ SL/TP Order คุณสามารถไปที่วิธีใช้ฟังก์ชันการคุ้มครองราคาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Limit Order

Limit Order คืออะไร
Limit Order ช่วยให้คุณสามารถ Place Order ที่ราคาหนึ่งๆ หรือราคาที่ดีกว่าได้ กล่าวคือ ระบบจะดำเนินการ Buy Limit Order เมื่อราคาตรงกับ Limit Price ของคุณหรือต่ำกว่าและจะดำเนินการ Sell Limit Order ที่ Limit Price ของคุณหรือสูงกว่านั้น โปรดทราบว่าระบบไม่รับประกันในการดำเนินการของ Limit Order
คุณสามารถอ่านบทความของ Academy ในหัวข้อ Limit Order คืออะไร เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Market Order

Market Order คืออะไร
Market Order จะ Match Order ในทันทีที่ราคาดีที่สุดที่มีอยู่
คุณสามารถอ่านบทความ Market Order คืออะไร เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Stop Limit Order

Stop-Limit Order คืออะไร
Stop Limit Order คือ Order แบบมีเงื่อนไขที่ดำเนินการในช่วงเวลาและราคาที่กำหนดหลังจากราคาถึง Stop Price ที่กำหนด เมื่อถึง Stop Price ระบบจะซื้อหรือขายที่ Limit Price หรือราคาที่ดีกว่า Limit Price ที่กำหนด
คุณสามารถอ่าน Stop-Limit Order คืออะไร เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

Stop Market Order

Stop-Market Order คืออะไร
Stop-Market Order ใช้ Stop Price ในการทริกเกอร์คล้ายกับ Stop-Limit Order อย่างไรก็ตาม เมื่อถึง Stop Price แล้ว จะมีการทริกเกอร์ Market Order แทน
คุณสามารถอ่านบทความ Stop Order คืออะไร เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

Trailing Stop Order

Trailing Stop Order คืออะไร
Trailing Stop Order (Order หยุดการขาดทุนโดยเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆ) ช่วยให้นักเทรด Place Order โดยตั้งค่าระยะห่างจากราคาตลาด ณ อัตราเปอร์เซ็นต์หนึ่งๆ ไว้ล่วงหน้าเมื่อตลาดมีความผันผวน ซึ่งจะล็อคกำไรโดยรักษาให้การเทรดเปิดไว้ และทำกำไรต่อเนื่องตราบเท่าที่ราคายังเคลื่อนไปในทิศทางที่ทำกำไรให้กับนักเทรด Trailing Stop จะไม่เคลื่อนที่กลับไปในอีกทิศทาง เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามตามเปอร์เซ็นต์ที่เลือกไว้ ระบบจะดำเนินการ Trailing Stop Order ณ Market Price
คุณสามารถอ่านบทความ Trailing Stop Order คืออะไร  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

Post Only Order

Post Only Order คืออะไร
ระบบจะเพิ่ม Post Only Order ลงใน Order Book เมื่อคุณ Place Order  แต่จะไม่ดำเนินการในทันที

Limit TP/SL Order (Strategy Order)

Limit TP/SL Order คืออะไร
คุณสามารถกำหนดราคา Take Profit หรือ Stop Loss ก่อนเปิด Position ได้ จากนั้น ระบบจะดำเนินการตาม "Last Price" หรือ "Mark Price" เพื่อทริกเกอร์ Take Profit เเละ Stop Loss Order
คุณสามารถไปที่ Limit TP/SL Order (Strategy Order) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม