วิธีการโอน Fund ไปยังบัญชี Binance Margin

Binance
2021-07-27 07:53
1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Binance ของคุณและคลิก [Wallet] - [Margin] 
2. เลือกเหรียญที่คุณต้องการโอนแล้วคลิก [โอน / Transfer]
3. เลือก Wallet ที่คุณต้องการโอนและยืนยันว่าคุณกำลังโอนไปยัง Margin Wallet ของคุณ ป้อนจำนวนและคลิก [ยืนยัน / Confirm] 
4. เมื่อการโอนเสร็จสิ้น คุณจะเห็นยอดคงเหลือล่าสุดในบัญชี Margin ใน Dashboard ของบัญชี