วิธีการสมัครบัญชีองค์กร

Binance
2021-07-05 03:57
หากคุณต้องการสมัครบัญชีองค์กร โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้: 
1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Binance ของคุณและไปที่ [โปรไฟล์ / Profile] - [การระบุตัวตน / Identification] คลิก [การยืนยันองค์กร / Enterprise Verification] 
โปรดทราบว่าหากอีเมลของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนบุคคลแล้ว จะไม่สามารถอัปเกรดเป็นบัญชีองค์กรได้ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณส่งใบสมัครบัญชีองค์กรด้วยบัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
2. คลิก [ยืนยัน / Verify] 
3. เลือกประเภทองค์กรของคุณแล้วคลิก [เปลี่ยนประเภทองค์กร / Change Corporate Type] 
4. ระบบจะขอให้คุณเตรียมเอกสารต่างๆ ตามรายการก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบองค์กร เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปตามประเภทองค์กรที่คุณเลือก
ขณะนี้ เรารองรับภาษาบัลแกเรีย รัสเซีย ฝรั่งเศส โปรตุเกส โปแลนด์ สโลวีเนีย อิตาลี ฮังการี สวีเดน ดัตช์ และสเปน หากเอกสารขององค์กรเป็นภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ โปรดส่งเอกสารฉบับจริงมาพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่มีการรับรองเเล้ว
ตัวอย่างเช่น:
คุณสามารถคลิก [เริ่มต้นการยืนยัน / Begin Verification] เพื่อดำเนินการต่อ หรือ [เปลี่ยนประเภทองค์กร / Switch Corporate Type] เพื่อเลือกประเภทอื่น  
5. โปรดกรอกข้อมูลพื้นฐานของบริษัทของคุณ แล้วคลิก [ดำเนินการต่อ / Continue] คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลด้วย [บันทึกเป็นแบบร่าง / Save as draft] ได้ตลอดเวลาในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ 
6. โปรดอัปโหลดเอกสารขององค์กรตามข้อกำหนด
7.1 หากคุณต้องการดำเนินการตรวจสอบยืนยันคณะกรรมการบริษัท กรุณาป้อนข้อมูลกรรมการและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น
โปรดทราบ:
 • สำหรับเอกสารประจำตัว โปรดอัปโหลดสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวของคุณเพื่อพิสูจน์สัญชาติ/เขตอำนาจศาลของคุณ (ไม่รองรับใบขับขี่)
 • สำหรับภาพถ่ายเซลฟี่ โปรดอัปโหลดภาพถ่ายสีเต็มรูปแบบ อย่าใช้ภาพหน้าจอ ภาพถ่ายสำเนา หรือรูปภาพที่ผ่านการแก้ไข/ใช้ฟิลเตอร์
 • เรารองรับไฟล์ jpeg/jpg และ png
7.2 หากคุณไม่ต้องการดำเนินการตรวจสอบยืนยันคณะกรรมการบริษัท (สำหรับนิติบุคคลบางประเภท) กรุณาป้อนข้อมูลของ Ultimate Beneficial Owners (UBO) ของคุณและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น 
8. ป้อนข้อมูลของดีลเลอร์/เทรดเดอร์ที่ได้รับอนุญาตของคุณและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น
สลับปุ่มเป็น [Main] หากดีลเลอร์/เทรดเดอร์เป็นผู้ที่ใช้ตลาดแลกเปลี่ยนบ่อยที่สุด
โปรดทราบว่าดีลเลอร์หลักจะต้องดำเนินการตรวจสอบใบหน้าในขั้นตอนต่อไป
9. คุณสามารถเปิดแอป Binance เพื่อสแกน QR Code และทำการยืนยันตัวตนบนโทรศัพท์ของคุณ หรือคลิก [ใช้ PC เพื่อทำการยืนยัน / Use PC to do verification] เพื่อดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ 
โปรดอย่าสวมหมวก แว่นตา และอย่าใช้ฟิลเตอร์ คุณควรดำเนินการในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
หลังจากนั้น คลิก [ฉันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในโทรศัพท์ / I have completed this on my phone]
10. อ่านและยอมรับข้อความประกาศ ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก [ฉันเข้าใจข้อความประกาศอย่างครบถ้วน / I fully understand the declaration] แล้วคลิก [ดำเนินการต่อ / Continue]
11. ส่งใบสมัครของคุณเรียบร้อยแล้ว โปรดอดทนรอระหว่างที่เราดำเนินการตรวจสอบ


คำถามที่พบบ่อย

1. เอกสารอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการสมัครบัญชีองค์กร?

เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันไปตามประเภทองค์กร โปรดดูรายการที่แสดงบนหน้าจอ ตัวอย่างเช่น คุณต้องเตรียม:
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและการจดทะเบียนธุรกิจฉบับจริง
2. หนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือสำคัญการจดทะเบียน / ข้อบังคับ / กฎระเบียบ / ข้อตกลงในการดำเนินงาน
3. หนังสือมอบฉันทะ โปรดออกหนังสือมอบฉันทะให้ Binance และระบุอีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ Binance ตำแหน่งของผู้สมัคร โดยระบุว่าอนุญาตให้ผู้สมัครดำเนินการบัญชีองค์กรในนามของบริษัท โปรดทราบว่า เอกสารจะต้องลงวันที่ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา หากบริษัทมีกรรมการเพียงคนเดียว สามารถลงนามในหนังสือมอบอำนาจโดยกรรมการคนเดียวได้ หากบริษัทมีกรรมการมากกว่าหนึ่งคน ให้ลงนามโดยกรรมการอย่างน้อยสองคน ในกรณีที่ใช้เทมเพลต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตนั้นได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีของคุณเอง
4. รายงานของบริษัทอย่างเป็นทางการหรือเอกสารราชการที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่
 • รายชื่อกรรมการปัจจุบัน (บุคคลธรรมดา)
 • รายชื่อ Ultimate Beneficial Owner (บุคคลธรรมดา) และสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การถือครอง ฯลฯ
5. โครงสร้างความเป็นเจ้าของ
6. ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐที่มีรายละเอียดบริษัทของคุณเพื่อให้สามารถตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารการลงทะเบียนได้ หากไม่มีฟังก์ชันการค้นหารายละเอียดบริษัทในเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ โปรดยื่นใบรับรองสถานะธุรกิจ (Certificate of Good Standing) ซึ่งออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมาแทน
7. ภาพถ่ายหน้าจอแบบเต็มจอของเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐซึ่งมีรายละเอียดปัจจุบันของบริษัท โปรดตรวจสอบว่าได้รวมเวลาและวันที่ที่เเสดงบนจอเดสก์ท็อปไว้ในภาพด้วย
8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง/บัตรประจำตัวของกรรมการ, UBO และเทรดเดอร์
9. ภาพเซลฟี่ล่าสุดของกรรมการ, UBO และเทรดเดอร์
10. แบบสอบถามเกี่ยวกับประเทศ/ภูมิภาคที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษ (Sanction)

2. ทำไมการสมัครของฉันจึงถูกปฏิเสธ?

โปรดคลิกปุ่ม [ยืนยัน / Verify] เพื่อดูเหตุผลในการปฏิเสธที่เกี่ยวข้อง หากการสมัครของคุณถูกปฏิเสธ โปรดส่งใบสมัครของคุณอีกครั้งโดยสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงเหตุผลในการปฏิเสธด้วย เราจะให้ลำดับความสำคัญในการตรวจสอบใบสมัครใหม่ของคุณภายใน 7 วันทำการ

3. ฉันต้องส่งเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่?

ขณะนี้ เรารองรับภาษาบัลแกเรีย รัสเซีย ฝรั่งเศส โปรตุเกส โปแลนด์ สโลวีเนีย อิตาลี ฮังการี สวีเดน ดัตช์ สเปน และภาษาอังกฤษ หากเอกสารขององค์กรเป็นภาษาอื่นๆ โปรดส่งเอกสารฉบับจริงมาพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่มีการรับรองเเล้ว

4. เมื่อฉันสมัครบัญชีองค์กร มีข้อความขึ้นมาว่า “คุณผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว / You have passed the authentication” และระบบไม่อนุญาตให้ทำขั้นตอนการสมัครให้เสร็จได้ กรณีนี้เป็นเพราะอะไร?

หากอีเมลของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนบุคคลแล้ว บัญชีนั้นจะไม่สามารถอัปเกรดเป็นบัญชีองค์กรได้ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณส่งคำขอสมัครบัญชีองค์กรด้วยบัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

5. ฉันส่งใบสมัครไปนานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ

คุณสามารถดูสถานะการสมัครบัญชีองค์กรได้ใน [การะบุตัวตน / Identification] ของบัญชี Binance ของคุณ โปรดอย่าลืมตรวจสอบอีเมลของคุณ เนื่องจากเราอาจติดต่อคุณเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

6. ฉันสามารถสมัครบัญชีองค์กรที่สองได้หรือไม่?

แต่ละบริษัทสามารถสมัครบัญชีบริษัทได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ เราไม่รองรับการลบบัญชีบริษัทที่ยืนยันแล้วหากไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในขณะนี้ โปรดทราบว่าเรามีคุณลักษณะบัญชีย่อยเพื่อความสะดวกของคุณ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบบัญชีระดับองค์กรแล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชีย่อย

7. ฉันจะเพิ่มวงเงินการถอนให้สูงขึ้นได้อย่างไร?

เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการตรวจสอบยืนยัน Level 3 พร้อมวงเงินการถอนรายวันที่ 200 BTC ขึ้นไป คุณต้องคงปริมาณการเทรดที่มากกว่า 1,000 BTC (ในมูลค่า) ภายในระยะเวลา 30 วันอย่างต่อเนื่อง หากคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนี้ โปรดติดต่อทีม CS ของเราผ่าน Binance Support แล้วเราจะประเมินสถานะบัญชีของคุณภายใน 3 วันทำการ 

8. ฉันจะเข้าถึง Fiat สำหรับบัญชีองค์กรได้อย่างไร

คุณจะต้องติดต่อเราเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะตามข้อกำหนดของ Fiat โปรดส่งอีเมลถึงเราพร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้:
 1. ข้อมูลหลักฐานที่อยู่นิติบุคคล
 2. ข้อมูลหลักฐานที่อยู่ของ UBO
 3. เว็บไซต์หรือลิงก์โซเชียลมีเดียของบริษัท
 4. แหล่งที่มาของเงินที่คุณต้องการนำเข้าในบัญชี Fiat คืออะไร? (เช่น ทุนการค้าของบริษัท เงินของลูกค้า กำไรของบริษัท เป็นต้น)
 5. คุณต้องการใช้สกุลเงิน Fiat ใดบ้าง?
 6. ปริมาณการฝาก/ถอน Fiat รายเดือนที่คาดคะเน (เป็นสกุลเงินที่ต้องการ)

9. Binance รองรับสกุลเงิน Fiat ใดบ้างสำหรับผู้ใช้องค์กร?

ขณะนี้ Binance รองรับการฝากและถอนในสกุล USD, EUR, GBP, NGN, AUD และ BRL สำหรับบัญชีองค์กร
บทความที่เกี่ยวข้อง