วิธี Convert (แปลง) ยอดคงเหลือจำนวนน้อยในบัญชีของคุณเป็น BNB
Binance
2021-03-01 10:40
1. หากต้องการเริ่มต้น โปรดวางเมาส์บน [Wallet] แล้วคลิกที่ [Fiat และ Spot] ค้นหาปุ่ม [Convert เป็น BNB] เพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์ใดจากบัญชีของคุณที่สามารถ Convert เป็น BNB ได้
2. ตรวจสอบสินทรัพย์ที่คุณต้องการ Convert เป็น BNB แล้วคลิก [Convert]
3. คุณสามารถคลิก [ประวัติ Conversion] เพื่อค้นหาประวัติ Conversion ของคุณได้
หมายเหตุ:
  • คุณสามารถ Convert สินทรัพย์ได้มากเท่าที่คุณต้องการใน Conversion หนึ่งครั้ง
  • โทเค็นที่ไม่อยู่ในลิสต์/ถูกนำออกจากลิสต์ซื้อขายจะไม่รวมอยู่ใน Conversion
  • คุณสามารถ Convert ยอดคงเหลือจำนวนน้อยได้เพียงหนึ่งครั้งในทุกๆ 6 ชั่วโมง
  • โปรดทราบว่ามูลค่า Conversion ที่ระบบแนะนำเป็นค่าประมาณ จำนวนที่เลือกจะถูก Convert เป็น BNB ตามราคาตลาด ณ เวลาที่คลิกยืนยัน Conversion
  • หากมีความผันผวน 5% (หรือมากกว่า) ในช่วงระยะเวลา Conversion ระบบจะไม่ดำเนินการ Conversion ต่อเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ของเรา ในกรณีนี้ โปรดลองอีกครั้งเพื่อเริ่มกระบวนการใหม่
หากคุณสงสัยว่าทำไมมี Dust ใน Wallet โปรดดูบทความของเราเกี่ยวกับ Dusting Attack