วิธีการเข้าถึง Binance Pay Wallet

Binance
2021-04-15 01:51
คุณสามารถเข้าถึง Binance Pay Wallet ของคุณได้โดยคลิก [Wallets] - [Pay]

Binance Pay Wallet และ Binance Card Wallet เหมือนกันหรือไม่

ใช่แล้ว หากคุณกำลังใช้ Binance Card คุณจะรู้ว่า Binance Pay Wallet และ Binance Card Wallet นั้นเป็นสิ่งเดียวกัน กล่าวคือ ยอด Fund ที่เข้าและออกสำหรับทั้ง Binance Pay และ Binance Card ดำเนินการภายใน Wallet เดียวกัน