วิธีใช้งานฟังก์ชันการคุ้มครองราคา

Binance
2021-01-14 15:48
1. การคุ้มครองราคา (Price Protection) คืออะไร
หลังเปิดใช้งานการคุ้มครองราคา หากส่วนต่างระหว่าง Last Price และ Mark Price ของสัญญามีค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อออร์เดอร์ Stop Loss / Take Profit ถึงราคาทริกเกอร์ ออร์เดอร์ Stop Loss / Take Profit จะไม่ถูกทริกเกอร์หรือเรียกใช้ ดังนั้น Binance ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณใช้การคุ้มครองราคาเพื่อปกป้องกลยุทธ์การเทรดของคุณจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรง
โปรดทราบว่าการคุ้มครองราคาจะมีผลหลังจากเปิดใช้งานเท่านั้น และไม่มีผลต่อออร์เดอร์ในอดีตเมื่อปิดใช้งานอยู่ ออร์เดอร์ API จะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าการคุ้มครองราคา
ดูเกณฑ์การคุ้มครองราคาในhttps://www.binance.com/en/futures/trading-rules/perpetualกฎการเทรด
2. วิธีใช้งานฟังก์ชันการคุ้มครองราคา
ฟังก์ชันการคุ้มครองราคาใช้งานได้ทั้งในเว็บและแอปมือถือ และใช้ได้กับออร์เดอร์ทุกประเภท ผู้ใช้สามารถเลือกปิด/เปิดฟังก์ชันนี้ได้
  • เว็บ
คลิกที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซออร์เดอร์ เเล้วเลือก "การคุ้มครองราคา" เพื่อเปิดใช้งานการคุ้มครองราคา
โปรดทราบว่าคุณต้องตั้งค่าการคุ้มครองราคาสำหรับ USDⓈ-M Futures และ COIN-M Futures แยกกัน
  • แอปมือถือ:
คลิกที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซของแอปมือถือ เลือก "การตั้งค่า" แล้วเลือก "การคุ้มครองราคา" เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าว
เช่นเดียวกับการใช้บนเว็บ คุณต้องตั้งค่าการคุ้มครองราคาสำหรับ USDⓈ-M Futures และ COIN-M Futures แยกกัน