บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

Binance Concludes 4 Promotions: RAMP, ALICE, CDT Trading Competitions, and Collect & Win DOGE Promo

Binance
2021-05-14 09:45
Fellow Binancians,
The following promotions have now concluded:
  • RAMP Trading Competition
  • ALICE Trading Competition
  • CDT Trading Competition
  • Collect & Win DOGE Promo
All rewards have been distributed to the winners’ accounts:
  • For the rewards of RAMP, ALICE, CDT Trading Competitions, users will be able to login and redeem their vouchers via Account > Reward Center. The validity period for the cash vouchers is set at 14 days from the day of distribution.
  • For the rewards of Collect & Win DOGE Promo, users can confirm receipt of their rewards via the “Distribution History” part of the Wallet page.
Original promotions links:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-05-14
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.