บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ
Binance Pool to Upgrade its ETH Mining System
Binance
2021-02-24 11:24
Fellow Binancians,
In order to provide users with a safer and smoother mining experience, Binance Pool will upgrade the ETH mining service from 2021-03-01 08:00 AM to 2021-03-01 09:00 AM (UTC). After this upgrade, Binance Pool will not support users who use proxies for ETH mining, such as proxies from Nicehash and miningrigrentals. In order to avoid mining losses, those who use these methods to mine ETH on Binance Pool should change their mining methods in time.
Please email poolvip@binance.com if you have any inquiries about the upgrade.
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-02-24
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on