บทความนี้ยังไม่มีในภาษาของคุณ แนะนำให้ใช้การแปลแบบอัติโนมัติสำหรับภาษาอังกฤษ

Updates to Coin-Margined DOGE Perpetual Contracts (2021-05-05)

Binance
2021-05-05 03:47
Fellow Binancians,
Binance Futures will update the risk and margin tiers of Coin-margined DOGEUSD perpetual contracts at 2021-05-05 7:00 AM (UTC) as reflected in the table below.
Leverage
Position
Before Change
(Notional Value in DOGE)
Position
After Change
(Notional Value in DOGE)
Maintenance Margin Rate (After Change)
Initial margin
21x-25x
Position ≤ 1,000,000
Position ≤ 500,000
1.20%4.00%
11x-20x
1,000,000 < Position ≤ 5,000,000
500,000 < Position ≤ 2,500,000
2.50%5.00%
6x-10x
5,000,000 < Position ≤ 25,000,000
2,500,000 < Position≤ 12,500,000
5.00%10.00%
5x
25,000,000 < Position ≤ 50,000,000
12,500,000 < Position ≤ 25,000,000
10.00%20.00%
3x-4x
50,000,000 < Position ≤ 100,000,000
25,000,000
< Position ≤ 50,000,000
12.50%25.00%
2x
100,000,000 < Position ≤ 200,000,000
50,000,000 < Position ≤ 100,000,000
25.00%50.00%
1x
Position > 200,000,000
Position > 100,000,000
50.00%100.00%
Risk Warning: Futures trading carries a substantial risk and the possibility of both significant profits and losses. Past gains are not indicative of future returns. All of your margin balance may be liquidated in the event of extreme price movement. The information here should not be regarded as financial or investment advice from Binance. All trading strategies are used at your discretion and your own risk. Binance will not be liable to you for any loss that might arise from your use of Futures.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-05-05
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.