Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
USD

Binance flytande byte

Handla pool-token direkt för att göra vinster
Byt belöningar
0 BNB
Byt
Till
Det slutliga priset och utdata fastställs av antal token i poolen vid tiden för din swap.
Sammanfattning
Pris
--
Avvikelse
--
Effektiv avgift (-- %)
Bytesavgift (-- %)
Visa kurs
--

Mer information

Handledningar
Titta på videovägledning för att lära dig mer om produkten.
Vanliga frågor
1. Vad är det för skillnad mellan Binance flytande byte (Liquid Swap) och andra handelsfunktioner?
Binance flytande byte baseras på en likviditetspool. Det finns två token i varje pool och det relativa antalet token fastställer priset mellan dem och kan alltid handlas så länge det finns motsvarande token i poolen. Binance flytande byte ger mer stabila priser och lägre avgifter för stora transaktioner.
2. Hur tillhandahåller jag likviditet för Binance flytande byte? När kan jag ta bort den?
Välj en pool av likvida handelspar och insättning ett belopp (säkerhet) i poolen. Systemet konverterar beloppet till två token i enlighet med priskvoten för den aktuella handelsparpoolen och fyller likviditetspoolen med en viss del av poolandelen. Efter tilläggning kan poolandelen tas bort när som helst och den borttagna poolandelen sparas sedan.
3. Vad är inkomstkällan bakom Binance flytande byte? Är det en kapitalsäkrad inkomst?
Tillagda token får en del av avgiftsintäkterna från pooltransaktionen. Samtidigt får de tillagda token BNB-avkastningsfarming. Men när priset på en token fluktuerar vilt på marknaden, kan det hända att innehavaren av andelar i poolen inte upplever samma vinstvärde, därför är tilläggning inte en riskfri garanti och genererar inte huvudvärdet.
4. Hur man beräknar poolbelöningen?
Belöningar för avkastningsfarming och handelsavgift uppdateras varje timme. Användare kan när som helst klicka på [Gör anspråk] för att få sina intjänade token till spotplånboken. Mått på användares timvisa avkastningsalstring = pool-andel * de totala timvisa belöningarna för avkastningsalstring i likviditetspoolerna. Användares timvisa handelsavgiftsbelöningar = pool-andel * de totala timvisa handelsavgiftsbelöningarna i likviditetspoolerna.
5. Hur tar jag bort andelar i Binance flytande byte?
När en token har lagts till i poolen för att erhålla en andel av densamma kan samma poolandel för token tas bort. Denna åtgärd kan göras både för proportionella token och för en enskild valfri token. En transaktionsavgift kommer att dras av från det tillgängliga beloppet när en token tas bort för att byta token mot en annan token i poolen på proportionell basis.
6. Vilken andel har erhållits efter att ha lagt till likviditet och den relaterade andelsproportionen, sammansättningen av andelen och andelens värde?
När likviditetstoken har lagts till i polen (dvs. insatta tillgångar), så beräknar systemet andel av token i poolen baserat på inteckningens storlek. Till exempel, du har 2 poolandelar av BUSD/USDT-tokens. Den totala poolandelen för token-parpoolen är 10, och tokenparpoolen består av 10 BUSD + 11 USDT, med ett värde på 21 USD. Detta innebär alltså att din aktuella andelsproportion är 20 % och att din andelssammansättning är 2 BUSD + 2,2 USDT, med ett värde på 4,2 USD. Observera att varje transaktion, inteckning och borttagning av någon användare kommer att påverka poolandelen, poolpriset, poolsammansättningen och poolvärdet. På grund av detta kan din andelsporportion, andelssammansättning och andelsvärdet ändras i realtid.
7. Hur beräknas kostnaden?
Varje gång du lägger till token i poolen beräknar systemet kostnaden för poolandelen baserat på poolandelen som förvärvats vid den tiden och värdet på poolandelen vid den tiden.
Visa mer