Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Köp krypto (Fiat/P2P)
P2P-handel
P2P FAQ-center
Varför är min Binance P2P-annons dold?

Varför är min Binance P2P-annons dold?

2021-11-24 02:21

1. Verifierade annonsörer

1.1 För många utestående order på en enda annons
Köpannonser:
Din köpannons döljs automatiskt när det finns 15 utestående order. När antalet utestående order sjunker till 8 kommer annonsen att synas igen. Annonsens rankning påverkas inte när den är dold.
Säljannonser:
Din säljannons döljs automatiskt när det finns 50 utestående order. När antalet utestående order sjunker till 40 kommer annonsen att synas igen. Annonsens rankning påverkas inte när den är dold.
1.2 Otillräckliga omsättningsbara tillgångar för annonsen
För att behandla en order måste annonsen ha en tillräcklig balans mellan omsättningsbara tillgångar. Din annons döljs automatiskt när de omsättningsbara tillgångarna i annonsen inte räcker till för att täcka det lägsta omsättningsbara beloppet. Annonsen kommer att synas igen när du lägger till fler omsättningsbara tillgångar. Det kommer dock att förlora sin tidigare rankning.
1.3 Annonsstatusen är inställd på [Dold]
Om du ställer in statusen för en annons till [Dold] när du först publicerar den, kommer den bara att stödja handel via annonsdelningsfunktionen. Om du vill göra annonsen synlig går du till Handlarinstrumentpanel och ändrar visningsstatusen till [Offentlig].
1.4 Din status är inställd på [Ta en paus]
När du har ställt in din status på [Ta en paus] i Handlarinstrumentpanel döljs alla dina annonser tillfälligt. Om du gör en annons synlig under pausen kommer annonsens rankning inte att påverkas. Men om du inte gör annonsen synlig under din paus kommer den att förlora sin rankning.
1.5 För många orderöverklaganden
Om det finns fler än ett visst antal pågående överklaganden på dina order, kommer alla dina annonser att döljas tillfälligt.
Om du inte behandlar ett visst antal överklagandeorder, kanske du inte kan använda vissa av P2P-funktionerna, inklusive att lägga upp nya annonser och lägga order på andras annonser.
Efter att ha behandlat ett visst antal orderöverklaganden kommer dina annonser att synas automatiskt igen och kan behålla sina rankningar.
1.6 Om inget av ovanstående villkor gäller kan du ha brutit mot en regel som utlöst den tillfälliga stängningen av din annons. Kontakta Binance kundsupport för hjälp.

2. Vanliga användare

2.1 För många utestående order på en enda annons
Köpannonser:
Din köpannons döljs automatiskt när det finns 4 utestående order. När antalet utestående order sjunker till 3 kommer annonsen att synas igen. Annonsens rankning påverkas inte när den är dold.
Säljannonser:
Din säljannons döljs automatiskt när det finns 4 utestående order. När antalet utestående order sjunker till 2 kommer annonsen att synas igen. Annonsens rankning påverkas inte när den är dold.
2.2 Otillräckliga omsättningsbara tillgångar på annonsen
För att behandla en order måste annonsen ha en tillräcklig balans mellan omsättningsbara tillgångar. Din annons döljs automatiskt när de omsättningsbara tillgångarna i annonsen inte räcker till för att täcka det lägsta omsättningsbara beloppet. Annonsen kommer att synas igen när du lägger till fler omsättningsbara tillgångar. Det kommer dock att förlora sin tidigare rankning.
2.3 För många överklaganden av beslut
Om det finns fler än ett visst antal pågående överklaganden på dina order, kommer alla dina annonser att döljas tillfälligt.
Om du inte behandlar ett visst antal överklagadeorder kanske du inte kan använda vissa av P2P-funktionerna, inklusive att publicera nya annonser och lägga order på andras annonser.
Efter att ha behandlat ett visst antal orderöverklaganden kommer dina annonser att synas automatiskt igen och kan behålla sina rankningar.
2.4 Om inget av ovanstående villkor gäller kan du ha brutit mot en regel som utlöst den tillfälliga stängningen av din annons. Kontakta Binance kundsupport för hjälp.