Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Spothandel
Marginalhandel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Binance Convert
NFT
VIP

Vad en OCO-order (One-Cancels-the-Other) är och hur man använder den

2021-05-06 02:03

Vad är en OCO-order?

En One-Cancels-the-Other-principen (OCO, en annullerar den andra-order) order kombinerar  en stoppgränsorder och en gränsorder, och om den ena är helt eller delvis uppfylld annulleras den andra.
En OCO-order på Binance består av en stoppgränsorder och en gränsorder med samma ordermängd. Båda order måste vara antingen köp- eller säljorder. Om du avbryter en av ordrarna kommer hela OCO-orderparet att annulleras.
Mer information finns i vår Binance Akademi-artikel Vad är en OCO-order? .

Hur använder man OCO-ordern?

Anta att BNB handlas mellan 510 BUSD och dess motståndspris på 540 BUSD. Du vill köpa BNB om priset sjunker till 500 BUSD eller stiger över 540 BUSD.
Du kan skapa en OCO-order med en gränsorder på 500 BUSD och en stoppgränsorder med ett stoppris (trigger) på 540 BUSD. Du kan sedan ställa in stoppgränsorderns gränspris till 550 BUSD, så kommer ordern sannolikt att fyllas.   
När BNB når 500 BUSD kommer gränsordern att uppfyllas. Detta innebär att stoppgränsordern automatiskt avbryts.

Exempel på OCO-köporder

För köporder bör du ställa in stoppriset (B) över det aktuella priset och gränspriset (C) under det aktuella priset.
Till exempel utlöses stoppgränsordern när priset går upp till 3 000 (B) varvid gränsordern annulleras samtidigt. Men om priset sjunker till 1 500 (C) eller lägre kommer gränsordern att utföras automatiskt varvid stoppgränsordern kommer att annulleras. 

Exempel på OCO-säljorder

För säljorder kan du ställa in stoppriset (C) under det aktuella priset och gränspriset (B) över det aktuella priset.
Stoppgränsordern utlöses till exempel när priset sjunker till 1 500 (C) varvid gränsordern annulleras samtidigt. Men om priset sjunker till 1 500 (C) eller däröver kommer gränsordern att utföras automatiskt varvid stoppgränsordern kommer att annulleras. 

Hur lägger man en OCO-order på Binance?

1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Handel] [Spot]. Välj [Köp] eller [Sälj] och klicka på [OCO]. Vi använder en köp-OCO-order som ett exempel.
2. Ange orderinformationen:
  • [Pris] är din gränsorders pris, t.ex. 500 BUSD. 
  • [Stopp] är utlösarpriset för din stoppgränsorder, t.ex. 540 BUSD.
  • [Gräns] är gränspriset för stoppgränsordern, t.ex. 550 BUSD.
  • [Belopp] är mängden krypto du vill köpa. 
3. Klicka på [Köp BNB] för att lägga OCO-ordern.

Hur kontrollerar jag mina OCO-order? 

När ordrarna har skickats kan du se alla öppna ordrar under [Öppna order].  
Du kan också hitta historiken för dina genomförda order under [Orderhistorik].

Hur ställer man in en OCO-order?

För säljorder rekommenderar vi: 
Gränspris > Aktuellt marknadspris > Utlösare för stoppaförlustpris (stoppgräns)
För köporder rekommenderar vi: 
Gränspris > Aktuellt marknadspris > Utlösare för stoppaförlustpris (stoppgräns) 
*Vi rekommenderar att sätta gränspriset närmare utlösaren för stoppaförlustpriset.