Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Spothandel
Ordertyper
Vad en OCO-order (One-Cancels-the-Other) är och hur man använder den

Vad en OCO-order (One-Cancels-the-Other) är och hur man använder den

2021-05-06 02:03

Vad är en OCO-order?

Principen One-Cancels-the-Other-order (OCO, en annullerar den andra-order) kombinerar en stoppgränsorder och en gränsorder, där den andra ordern annulleras om stoppriset utlöses eller gränsordern helt eller delvis uppfylls.
En OCO-order på Binance består av en stoppgränsorder och en gränsorder med samma ordermängd. Båda order måste vara antingen köp- eller säljorder. Om du avbryter en av ordrarna kommer hela OCO-orderparet att annulleras.
För mer information, se vår Binance Akademi-artikel Vad är en OCO-order?.

Hur använder man OCO-ordern?

Anta att BNB handlas mellan 510 USD och dess motståndspris på 540 BUSDT. Du vill köpa BNB om priset sjunker till 500 USDT eller stiger över 540 USDT.
Du kan skapa en OCO-order med en gränsorder på 500 USDT ([Pris] på diagrammet) och en stoppgränsorder med ett stoppris (utlösare) på 540 USDT. Du kan sedan ställa in stoppgränsorderns gränspris till 550 USDT, så kommer ordern sannolikt att fyllas.   
När BNB når 500 USDT kommer gränsordern att uppfyllas. Detta innebär att stoppgränsordern automatiskt avbryts. På samma sätt innebär det att när BNB når 540 USDT, kommer stoppgränsordern att utlösas och gränsordern avbrytas automatiskt.

Exempel på OCO-köporder

För köporder bör du ställa in stoppriset (B) över det aktuella priset och priset (C) under det aktuella priset.
Till exempel utlöses stoppgränsordern när priset går upp till 3 000 (B) varvid gränsordern annulleras samtidigt. En gränsorder med gränspris (B1) kommer att läggas i orderboken. Men om priset sjunker till 1 500 (C) eller lägre kommer gränsordern att utföras automatiskt med 1 500 (C) varvid stoppgränsordern kommer att annulleras. 

Exempel på OCO-säljorder

För säljorder kan du ställa in stoppriset (C) under det aktuella priset och priset (B) över det aktuella priset.
Stoppgränsordern utlöses till exempel när priset sjunker till 1 500 (C) varvid gränsordern annulleras samtidigt. Gränsordern med pris C1 kommer sedan att läggas i orderboken. I annat fall, om priset sjunker till 3 000 (B) eller däröver, kommer gränsordern att utföras automatiskt med 3 000 (B) varvid stoppgränsordern kommer att annulleras. 

Hur lägger man en OCO-order på Binance?

1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Handel][Spot]. Välj [Köp] eller [Sälj] och klicka på [OCO]. Vi använder en köp-OCO-order som ett exempel.
2. Ange orderinformationen:
  • [Pris] är din gränsorders pris, t.ex. 500 USDT.
  • [Stopp] är utlösarpriset för din stoppgränsorder, t.ex. 540 USDT.
  • [Gräns] är gränspriset för stoppgränsordern, t.ex. 550 USDT.
  • [Belopp] är mängden krypto du vill köpa.
3. Klicka på [Köp BNB] för att lägga OCO-ordern.

Hur kontrollerar jag mina OCO-order? 

När ordrar har skickats kan du se alla öppna order under [Öppna order]
Du kan också hitta historiken för dina genomförda order under [Orderhistorik].

Hur ställer man in en OCO-order?

För säljorder rekommenderar vi: 
Pris (gränsorder) > aktuellt marknadspris > utlösare för stoppaförlust-pris (stoppgränsorder)
För köporder rekommenderar vi: 
Pris (gränsorder) > aktuellt marknadspris > utlösare för stoppaförlust-pris (stoppgränsorder) 
*För stoppgränsorder rekommenderar vi att sätta gränspriset närmare utlösaren för stoppaförlust-priset.