Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Strategihandel
USDⓈ-M-futures
COIN-M-futures
Futures-guide
Hedge-läge
Ordertyper
Binance Futures-relaterade program
index
Handelsregler
Tokens med hävstång
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Binance Convert
NFT
VIP

Vad är TWAP (Time-Weighted Average Price, tidsviktat genomsnittspris) strategi och hur funkar det?

2021-10-13 08:41

Vad är TWAP-order (Time-Weighted Average Price, tidsviktat genomsnittspris)?

TWAP (Time-Weighted Average Price, dvs. tidsviktat genomsnittspris) är en algoritmisk handelsstrategi som syftar till att uppnå ett genomsnittligt genomförandepris nära det tidsviktade genomsnittspriset för den av användaren specificerade perioden. En TWAP-strategi används ofta för att minimera en stor orders påverkan på marknaden genom att sprida ut den stora ordern i mindre kvantiteter och genomföra dem med jämna mellanrum efter hand.
TWAP används för att ge ett bättre genomförandepris under följande scenarier:
 • Orderstorleken är större än tillgänglig likviditet i orderboken.
 • Förväntan på en period med hög prisvolatilitet utan någon tydlig upp- eller nedåtgående trend.

Hur ställer man in en TWAP-strategi?

1. Gå till Binance Terminskontrakt och klicka på [Strategihandel][TWAP]
Alternativt välj [TWAP] i rullgardinsmenyn för ordertyp.
2. Du kan klicka på [TWAP-guide] för att läsa en guide om TWAP-handel. Om du är ny på TWAP rekommenderar vi att du läser den texten innan du skapar din TWAP-strategi. 
3. Välj önskad symbol/kontrakt (t.ex. BTCBUSD, ETHBUSD) och ange dina handelsdetaljer: riktning (köp eller sälj), handelsstorlek och genomförandeperiod.
När alla nödvändiga parametrar är inställda klickar du på [Köp/Lång] eller [Sälj/Kort] för att lägga din order.
 • Handelsstorlek: Den totala storleken på den handelstransaktion du väljer att köpa eller sälja. TWAP-strategin kommer att syfta till ett genomförande som fylls upp till denna målinriktade handelsstorlek. Den minsta tillåtna TWAP-strategins handelsstorlek är satt till ett nominellt belopp som motsvarar 100 000 USD.
 • Total tid: Välj en målinriktad genomförandeperiod för din TWAP. Den minsta löptiden är 5 minuter och den längsta är 24 timmar.
4. Kontrollera dina orderuppgifter och klicka på [Bekräfta]
Se till att du har en tillräcklig marginalbalans i din terminsplånbok. Din TWAP-strategi kommer att avslutas om någon TWAP-order inte uppfyller marginalkraven. 
Observera följande marginalkontroll för en TWAP-order:
 • Det finns ingen marginalkontroll för Reducera-endast-order
 • Kostnad = (total storlek * senaste pris)/hävstångseffekt
 • Godkänd om kostnaden < tillgänglig för order

Hur ser jag mina TWAP-order?

Du kan se dina löpande TWAP-order, inklusive genomsnittligt fyllt pris, strategilängd, strategistatus och total storlek i TWAP-gränssnittet under fliken [Kör] på panelen Strategiöversikt. Du kan också övervaka orderns förlopp i kolumnen [Fylld %] för att kontrollera den aktuella genomförda beloppsprocenten.
Om du vill avsluta en TWAP-order manuellt klickar du på [Avsluta] i kolumnen [Åtgärd].
Om du vill se all TWAP-handelshistorik gå till fliken [Historik] på panelen Strategiöversikt. 
Fler anmärkningar:
 • TWAP stöder USDⓈ-M-kontrakt och kan användas i läget för multitillgångar.
 • För kvartalsvisa kontrakt måste TWAP-order löpa ut en timme före kontraktets avräkningstid. Om du till exempel skapar en TWAP-order kl. 07.00 med en löptid på fyra timmar, avslutas TWAP-ordern kl. 11.00. Observera att TWAP-strategierna automatiskt pausas under systemunderhållet och återupptas när det är avslutat. 
 • Med TWAP kan du göra upp till 10 körningar samtidigt per konto. Du kan lägga flera TWAP-order för samma symbol. 
 • Transaktionsinformationen kommer inte att visas förrän alla TWAP-order är fyllda. Endast delvis slutförda order visas. Du kan se transaktionskvantiteten, det genomsnittliga transaktionspriset och handelsavgiften.
 • Det finns ingen garanti att TWAP-order genomförs. Order kommer att fyllas så långt det är möjligt, beroende på marknadens likviditet och volatilitet. 
 • Manuell handel, annullering av order eller stängning av positioner på samma kontrakt/symbol i USDⓈ-M-handelsgränssnittet påverkar inte TWAP-orders totala storlek.