Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Spothandel
Ordertyper
Vad är stoppgränsfunktion och hur använder man den?

Vad är stoppgränsfunktion och hur använder man den?

2021-05-06 03:35

Vad är en stoppgräns-order?

En stoppgränsorder är en gränsorder som har ett gränspris och ett stoppris. När stoppriset har uppnåtts kommer gränsordern att läggas in i orderboken. När gränspriset har uppnåtts kommer gränsordern att utföras. 
  • Stoppris: När tillgångens pris når stoppriset utförs stoppgränsordern för att köpa eller sälja tillgången till gränspriset eller bättre.
  • Gränspris: Det valda (eller potentiellt bättre) pris till vilket stoppgränsordern utförs.
Du kan ställa in stoppriset och gränspriset till samma pris. Det rekommenderas dock att stoppriset för försäljningsorder bör vara något högre än gränspriset. Denna prisskillnad möjliggör ett säkerhetsgap i pris mellan den tidpunkt då ordern utlöses och när den uppfylls. Du kan ställa in stoppriset något lägre än gränspriset för köporder. Detta minskar också risken för att din order inte uppfylls.
Observera att din order kommer att utföras som en gränsorder efter att marknadspriset når ditt gränspris. Om du ställer in stoppa-förlust-gränsen för högt eller ta-vinst-gränsen för lågt kanske din order aldrig utförs eftersom marknadspriset inte kan nå det gränspris du har angett.

Hur fungerar en stoppgränsorder?

Det aktuella priset är 2 400 (A). Du kan ställa in stoppriset över det aktuella priset, till exempel 3 000 (B) eller under det aktuella priset, till exempel 1 500 (C). När priset går upp till 3 000 (B) eller sjunker till 1 500 (C) utlöses stoppgränsordern och gränsordern placeras automatiskt i orderboken.
Obs!
  • Gränspriset kan ställas in över eller under stoppriset för både köp- och säljorder. Till exempel kan stoppris B placeras tillsammans med ett lägre gränspris B1 eller ett högre gränspris B2.
  • En gränsorder är ogiltig innan stoppriset utlöses, inklusive när gränspriset uppnås före stoppriset.
  • När stoppriset har uppnåtts indikerar det bara att en gränsorder är aktiverad och kommer att skickas till orderboken, snarare än att gränsordern fylls omedelbart. Gränsordern kommer att utföras enligt dess egna regler.

Hur lägger jag en stoppgränsorder på Binance?

1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Handel][Spot].  Välj antingen [Köp] eller [Sälj] och klicka sedan på [Stoppgräns].
2. Ange stoppris, gränspris och mängden krypto du vill köpa. Klicka på [Köp BNB] för att bekräfta detaljerna i transaktionen.

Hur ser jag mina stoppgränsorder?

Om du använder Binance-appen:
När du har skickat in dina order kan du visa och redigera dina stoppgränsorder under [Öppna order].
2. När stoppriset har uppnåtts visas en grön bock bredvid [Villkor]. För att bekräfta om din gränsorder har skickats till orderboken trycker du på [Villkor]. Då visas ett popup-fönster med en tidsstämpel som bekräftar att den har skickats. 
3. Om du vill visa utförda eller annullerade order går du till fliken [Orderhistorik].
Om du använder Binance webbplats:
1. När du har skickat in dina order kan du visa och redigera dina stoppgränsorder under fliken [Öppna order].
2. Orderstatusen visas som [Skickad] om din order har utlösts. För att kontrollera när din order aktiverades och skickades till orderboken, klicka på [Skickad].
3. Om du vill visa utförda eller annullerade order går du till fliken [Orderhistorik].