Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Spothandel
Ordertyper
Vad är marknadsorder och gränsorder, och hur man lägger dem

Vad är marknadsorder och gränsorder, och hur man lägger dem

2021-07-21 03:45
Marknadsorder
Limit-order
Marknadsorder
Det finns två huvudtyper av order vid handel med kryptovalutor: marknadsorder och gränsorder. En marknadsorder är en instruktion att köpa eller sälja en tillgång omedelbart (till marknadens aktuella pris), medan en gränsorder är en instruktion att vänta tills priset når ett specifikt eller bättre pris innan den genomförs. Låt oss se hur de fungerar och hur du lägger order på dem på Binance.

Vad är en marknadsorder?

En marknadsorder utförs till det aktuella marknadspriset så snabbt som möjligt när en användare lägger ordern.
När du lägger en marknadsorder kan du välja [Belopp] eller [Totalt] för att köpa eller sälja. 
[Belopp] rekommenderas till exempel när du vill köpa eller sälja en viss mängd bitcoin (BTC). Men om du vill köpa BTC med ett visst penningbelopp, som 10 000 USDT, är det ett bättre alternativ att lägga en marknadsorder med [Totalt].
Generellt kan du använda båda funktionerna för att lägga köp- och säljorder. Men när du lägger ordern efter att systemet beräknar det belopp du kan få kan tillgångspriset ha ändrats avsevärt, och tillgångarna du får kan skilja sig något från det beräknade beloppet innan ordern läggs. Under vissa omständigheter kan ordern misslyckas. Detta inträffar ofta när köp-/säljkvoten är nära eller lika med 100 procent. 

Exempel på marknadsorder

Det nuvarande priset är 2 400. Om du lägger en marknadsorder kommer din order att genomföras till bästa tillgängliga pris i orderboken omedelbart. Det genomsnittliga fyllda priset på din order kanske inte är exakt 2 400 (A) – det kan vara något under eller över 2 400. 

Hur lägger jag köporder på marknaden?

1. Med Totalt
 Anta att du äger 1000 USDT och vill lägga en marknadsorder för BTC/USDT. När du lägger en ”köp 100 %”-order kommer systemet att verkställa din order till det aktuella marknadspriset utifrån den mängd USDT du har, men det är osäkert hur många BTC du kan köpa. Det slutliga BTC-transaktionsbeloppet bestäms av marknadspriset och mängden när ordern läggs. Du kan kontrollera mängden köpt BTC och genomsnittspriset under [Orderhistorik].
2. Med Belopp
Säg att du till exempel äger 10 000 USDT och priset på BTC/USDT fluktuerar runt 23 310,94 USDT. När du lägger en "Köp 100 %"-order kommer systemet att matcha din order med bästa tillgängliga försäljningsorder på marknaden för att avgöra hur många BTC du kan köpa.
Om systemet beräknar att du kan köpa 0,40991 BTC med 10 000 USDT och du matar in 0,40991 BTC och klickar på [Köp BTC], ökar dock BTC-priset samtidigt. Detta innebär att 10 000 USDT inte längre kan köpa 0,40991 BTC, och din order kommer att misslyckas. Du kan lägga ytterligare en order genom att manuellt redigera den BTC-mängd du vill köpa. Alternativt kan du använda funktionen [Totalt] för att köpa BTC. 

Hur lägger jag en säljorder på marknaden?

1. Med Belopp
Anta att du äger 0,40991 BTC och vill sälja 100 % med en marknadsorder. När du lägger ordern bestäms mängden USDT från försäljningen av 0,40991 BTC utifrån det aktuella marknadspriset. Du kan kontrollera mängden USDT som erhållits genom ordern och det genomsnittliga försäljningspriset från [Orderhistorik].
2. Med Totalt
Säg till exempel att du äger 0,40966 BTC, och priset på BTC/USDT fluktuerar runt 23 310,94 USDT. När du lägger en "Sälj 100 %"-order kommer systemet att matcha din order med köporder på marknaden för att avgöra hur mycket USDT du kan få.
Om systemet beräknar att du kan sälja 0,40966 BTC för 10 000 USDT och du matar in 10 000 USDT och klickar för att lägga säljordern, men BTC-priset sjunker dock samtidigt. Detta innebär att 0,40966 BTC inte längre kan säljas för 10 000 USDT, varför din order kommer att misslyckas. Du kan lägga ytterligare en order genom att manuellt redigera mängden USDT du vill få. Alternativt kan du använda [Belopp] istället för [Totalt] för att lägga en marknadsorder.
Läs artikeln om Så går spothandel till i Binance-appen för en steg för steg-guide om hur du lägger köp- och säljorder i Binance-appen.

Vad är en limit-order?

En gränsorder är en order du lägger i orderboken med ett specifikt gränspris. Den kommer bara att utföras om marknadspriset når ditt gränspris (eller bättre). Du kan använda gränsorder för att köpa en tillgång till ett lägre pris eller sälja till ett högre pris än det aktuella marknadspriset.

Exempel på gränsorder

Köporder
När du lägger en köporder med ett gränspris (C) under det aktuella priset (A) och det aktuella priset (A) sjunker till orderns gränspris (C) eller lägre, kommer ordern att utföras. När användare lägger en köporder med ett gränspris (B) över eller lika med aktuellt pris (A), kommer ordern omedelbart att fyllas kring det aktuella priset.
Till exempel är det aktuella priset 2 400 (A). Om du lägger en köpgränsorder med ett gränspris på 1 500 (C) kommer ordern inte att utföras förrän priset sjunker till 1 500 (C) eller lägre. Om du lägger en köpgränsorder med ett gränspris på 3 000 (B), vilket är över det aktuella priset, kommer ordern att fyllas omedelbart och det utförda priset kommer att vara cirka 2 400 men inte 3 000.
Säljorder
När du lägger en säljorder med ett gränspris (B) över det aktuella priset (A) och det aktuella priset (A) når orderns gränspris (B) eller högre, kommer ordern att utföras. När du lägger en säljorder med ett gränspris (C) under eller lika med det aktuella priset (A), fylls ordern omedelbart kring det aktuella priset.  
Det aktuella priset är till exempel 2 400 (A) och du lägger en säljgränsorder med ett gränspris på 3 000 (B). Ordern kommer inte att genomföras förrän priset når 3 000 (B) eller högre. Om du lägger en köpgränsorder med ett gränspris på 3 000 (B), vilket är över det aktuella priset, kommer ordern att genomföras omedelbart och det utförda priset kommer att vara cirka 2 400 men inte 3 000.

Hur skapar jag en köp gränsorder?

1. Klicka på [Handel][Spot] och välj handelsparet. Gå till rutan [Spot] och klicka på [Köp][Gräns]
2. Ange det pris till vilket du vill köpa. Du kan till exempel vilja köpa BTC till 24 3363,08 USDT. 
3. Du kan ange mängden BTC för att köpa direkt bredvid [Belopp]
Alternativt kan du dra i stapeln ovanför [Totalt] för att anpassa procentandelen av spotplånbokssaldot som ska användas för ordern. Du äger till exempel 10 000 USDT och du vill använda 100 % av beloppet för att köpa BTC. Dra då stapeln till 100 %, för då beräknar systemet automatiskt mängden BTC du kan få med gränsordern.
4. Klicka på [Köp BTC] för att lägga gränsköpordern. När marknadspriset når ditt gränspris (eller bättre), kommer din gränsorder att genomföras.

Hur skapar jag en gränsorder?

1. Klicka på [Handel][Spot] och välj handelsparet. Gå till rutan [Spot] och klicka på [Sälj][Gräns]
2. Ange det pris till vilket du vill sälja. Du kan till exempel vilja köpa BTC till 24 363,08 USDT. 
3. Du kan ange mängden BTC som ska säljas direkt bredvid [Belopp]
Alternativt kan du dra stapeln ovanför [Totalt] för att anpassa andelen BTC som ska säljas. Du äger till exempel 0,41045 BTC och vill sälja 100 %. Dra då stapeln till 100 %, för då beräknar systemet automatiskt mängden USDT du kan få med gränsordern.
4. Klicka på [Sälj BTC] för att lägga gränsordern. När marknadspriset når ditt gränspris (eller bättre), kommer din gränsorder att genomföras.
Kolla in vår artikel om Så går spothandel till i Binance-appen för en steg för steg-guide om hur du lägger köp- och säljorder i Binance-appen.

Hur ser jag min orderhistorik?

Om du använder Binance webbplats:
Du kan se dina öppna order under [Öppna order]. För att avbryta en order klickar du på papperskorgen bredvid den. 
Du kan kontrollera dina fyllda order under [Handelshistorik].
Om du använder Binance-appen:

Gå till [Handel][Spot]och klicka på sidikonen bredvid fliken [Medel]. Du kan kontrollera dina öppna order under fliken [Öppna order] och dina fyllda order under [Handelhistorik]